یکشنبه, 28 خرداد 1396 13:44

سبک زندگی قرآنی / 27

یکشنبه, 28 خرداد 1396 13:43

سبک زندگی قرآنی / 26

شنبه, 27 خرداد 1396 13:42

سبک زندگی قرآنی / 25

شنبه, 27 خرداد 1396 13:41

سبک زندگی قرآنی / 24

شنبه, 27 خرداد 1396 13:40

سبک زندگی قرآنی / 23

شنبه, 27 خرداد 1396 13:40

سبک زندگی قرآنی / 22

شنبه, 27 خرداد 1396 13:37

سبک زندگی قرآنی / 21

سه شنبه, 23 خرداد 1396 08:31

سبک زندگی قرآنی / 20

سه شنبه, 23 خرداد 1396 08:31

سبک زندگی قرآنی / 19

سه شنبه, 23 خرداد 1396 08:30

سبک زندگی قرآنی / 18

سه شنبه, 23 خرداد 1396 08:29

سبک زندگی قرآنی / 17

سه شنبه, 23 خرداد 1396 08:24

سبک زندگی قرآنی / 16

سه شنبه, 16 خرداد 1396 13:59

سبک زندگی قرآنی / 15

سه شنبه, 16 خرداد 1396 13:58

سبک زندگی قرآنی / 14

سه شنبه, 16 خرداد 1396 13:57

سبک زندگی قرآنی / 13

سه شنبه, 16 خرداد 1396 13:56

سبک زندگی قرآنی / 12

سه شنبه, 16 خرداد 1396 13:49

سبک زندگی قرآنی / 11

پنج شنبه, 11 خرداد 1396 11:19

سبک زندگی قرآنی / 10

پنج شنبه, 11 خرداد 1396 11:19

سبک زندگی قرآنی / 9

پنج شنبه, 11 خرداد 1396 11:18

سبک زندگی قرآنی / 8

پنج شنبه, 11 خرداد 1396 11:17

سبک زندگی قرآنی / 7

پنج شنبه, 11 خرداد 1396 11:11

سبک زندگی قرآنی / 6

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 11:35

سبک زندگی قرآنی / 5

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 11:34

سبک زندگی قرآنی / 4

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 11:33

سبک زندگی قرآنی / 3

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 11:31

سبک زندگی قرآنی / 2

چهارشنبه, 10 خرداد 1396 11:23

سبک زندگی قرآنی / 1

سه شنبه, 09 خرداد 1396 08:18

سبک زندگی قرآنی / 5

سه شنبه, 09 خرداد 1396 08:17

سبک زندگی قرآنی / 4

سه شنبه, 09 خرداد 1396 08:16

سبک زندگی قرآنی / 3

سه شنبه, 09 خرداد 1396 08:16

سبک زندگی قرآنی / 2

سه شنبه, 09 خرداد 1396 08:15

سبک زندگی قرآنی / 1

چهارشنبه, 16 فروردين 1396 17:34

کارگاه طراحی گرافیک سبک زندگی قرآنی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه