دوشنبه, 08 بهمن 1397 13:42

جلسه داوری جشن نور

دوشنبه, 11 مرداد 1395 18:34

داوری جشنواره پلاک طلایی

یکشنبه, 30 خرداد 1395 12:49

داوری کمپین شهروند قانون مدار

یکشنبه, 18 بهمن 1394 11:43

داوری چهارمین جشنواره مشکات

سه شنبه, 13 بهمن 1394 17:13

هیچ طرحی مورد تایید قرار نگرفت

چهارشنبه, 16 دی 1394 15:59

داوری فراخوان نقاشی دیواری

صفحه1 از2

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه