پنج شنبه, 07 شهریور 1398 20:02

استاد خروش معنای هنر ایران است

چهارشنبه, 19 تیر 1398 10:03

نشست تخصصی قدیم نویسان معاصر

سه شنبه, 16 مرداد 1397 16:02

" کارگاه آموزش ساخت کاغذ ابری"

صفحه1 از2

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران - مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: تبلیغات نوعی ارتباطات است که سعی می شود تا بر مخاطب تاثیر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه