شنبه, 07 مرداد 1396 16:45

دهه کرامت - شاد باشیم / 20

شنبه, 07 مرداد 1396 16:44

دهه کرامت - شاد باشیم / 19

شنبه, 07 مرداد 1396 16:43

دهه کرامت - شاد باشیم / 18

شنبه, 07 مرداد 1396 16:42

دهه کرامت - شاد باشیم / 17

شنبه, 07 مرداد 1396 16:36

دهه کرامت - شاد باشیم / 16

جمعه, 06 مرداد 1396 12:25

دهه کرامت - شاد باشیم / 15

جمعه, 06 مرداد 1396 12:24

دهه کرامت - شاد باشیم / 14

جمعه, 06 مرداد 1396 12:23

دهه کرامت - شاد باشیم / 13

جمعه, 06 مرداد 1396 12:22

دهه کرامت - شاد باشیم / 12

جمعه, 06 مرداد 1396 12:00

دهه کرامت - شاد باشیم / 11

پنج شنبه, 05 مرداد 1396 11:53

دهه کرامت - شاد باشیم / 10

پنج شنبه, 05 مرداد 1396 11:52

دهه کرامت - شاد باشیم / 9

پنج شنبه, 05 مرداد 1396 11:51

دهه کرامت - شاد باشیم / 8

پنج شنبه, 05 مرداد 1396 11:50

دهه کرامت - شاد باشیم / 7

پنج شنبه, 05 مرداد 1396 11:48

دهه کرامت - شاد باشیم / 6

چهارشنبه, 04 مرداد 1396 11:43

دهه کرامت - شاد باشیم / 5

چهارشنبه, 04 مرداد 1396 11:42

دهه کرامت - شاد باشیم / 4

چهارشنبه, 04 مرداد 1396 11:41

دهه کرامت - شاد باشیم / 3

چهارشنبه, 04 مرداد 1396 11:21

دهه کرامت - شاد باشیم / 2

چهارشنبه, 04 مرداد 1396 11:18

دهه کرامت - شاد باشیم / 1

صفحه1 از3

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون و بیرون افراد نقشی عمده در روزمرگی های شهروندان دارد. بی شک شناخت کاربردهای این فضا در حوزه های متفاوت و بهره گیری از نظریه های روز دنیا ، کارشناسان و متخصصان شهری را در ارتقاء و بهینه سازی سطح زندگی شهروندان یاری خواهد کرد. کتـاب بازنمـایی فضاهـای شهری در هنر وادبیات با نگاهی کاربردی و بینارشته ای به مطالعات شهری، تلاشی است برای استمرار چنین دیدگاه مدبرانه وتوجه به پالایش شهر وفضاهای شهری در مدیریت شهری که می کوشد با بررسی و موضوعات مبتلا در جهـان و به خدمـت گرفتـن رویکـردهای پیشنهادی دیگران، شهر را به جایگاهی که شایسته برای زیستن شهروندان باشد، تبدیل نماید.    

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه