فراخوان دیوارنگاری "تهرانشهر نقاشی" منتشر شد

فراخوان دیوارنگاری "تهرانشهر نقاشی" راستای مأموریت های سازمان ریباسازی نسبت به ارتقاء کیفیت هنری و منظر شهری و ساماندهی بصری و زیباسازی فضاهای شهری و کمک به رشد فرهنگ تصویری شهروندان منتشر شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ از هنرمندان هنرهای تجسمی و سایر گرایش های هنری مرتبط دعوت می شود ایده ها و طرح های خود را برای شرکت در این فراخوان ارائه کنند.
علاقه مندان برای شرکت در این فراخوان می توانند با مراجعه حضوری به دبیرخانه، آثار خود را در تاریخ های 11 و 12 بهمن ماه 1395 تحویل دهند؛ پس از ساعت 15 روز 12 بهمن، به هیچ عنوان طرحی از مراجعه کنندگان تحویل گرفته نمی شود.
تعداد طرح های پیشنهادی از سوی هنرمندان برای این فراخوان حداکثر 10 اثر است و طرح‌ها و ایده‌های پذیرفته شده ، توسط شورای هنری پس از داوری مرحله اول برای جانمایی روی دیوارهای پیشنهادی سازمان توسط هنرمندان و زیر نظرگروه مشاور و ناظر طرح ها برای مناسب سازی در فضای شهری توسعه و ویرایش خواهند شد.
گفتنی است طرح ها در روز 14 بهمن ماه از سوی هیئت داوران متشکل از خسرو خسروی، کیانوش غریب‌پور، کاظم چلیپا، علی ذاکری، محمد علی بنی‌اسدی، محمدرضا قربانی‌اقدم داوری شده و نتیجه داوری 15 بهمن ماه اعلام می گردد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولف : حسن صادقی نایینی سال چاپ: ۱۳۹1 شهر و فضـای شهری، از جنبه های مشترک بین شهروندان محسـوب می گـردد که شامـل مجموعـه ای از نیازها، تقابل و تعـاملات اجتماعـی می شـود. در این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه