اکران طرح‌های فرهنگی با موضوع تحکیم خانواده و ولادت حضرت عبدالعظیم‌حسنی (ع)

طرح‌های فرهنگی با موضوع تحکیم خانواده و ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در سطح شهر به اکران درآمد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، طرح‌های فرهنگی تحکم خانواده بر روی 20 بیلبورد و 10 عرشه پل با دو رویکرد تربیت فرزندان، فضای مجازی و همسرداری به اکران درآمده‌است.
از سوی دیگر با توجه به ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و اهمیت شهر ری به عنوان قطب مذهبی پایتخت کشور، سازمان زیباسازی شهر تهران اقدام به اکران تبلیغات فرهنگی با این موضوع کرده‌است.
طرح‌های فرهنگی ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برروی 50 عرشه پل به اکران درآمده‌است.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه