مونا آقابابایی: دوسالانه مجسمه‌های شهری پیوند مخاطب و هنرمند را به دنبال دارد

یک هنرمند، آثار دوسالانه را نیازمند داشتن ویژگی‌های شهری خواند و گفت: راه یافتن آثار منتخب با ویژگی‌های شهری به درون اجتماع یقینا نزدیکی مخاطب با هنرمند را به دنبال دارد که اتفاق بسیار خوبی است.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، مونا آقابابایی برگزاری دوسالانه مجسمه‌های شهری را عنصری تاثیرگذار در راستای رشد هنر مجسمه‌سازی دانست و گفت: قطعا برگزاری دوسالانه روی هنر مجسمه‌سازی شهری موثر است اما باید توجه داشته باشیم که در هر دوره شاهد رشد و شکوفایی بیشتر از دوره‌های قبل باشیم در غیر این صورت دوسالانه دچار رکود خواهد شد اما رشد و تکامل این عرصه می‌تواند مجسمه شهری را در بین جامعه به درستی معرفی کند و تاثیر به سزایی ایجاد کند.
وی افزود: متاسفانه به نظر می‌رسد که درون این دوسالانه نیز برخی از آثار برای فضای شهری تعریف نشده‌اند و صرفا برای رقابت وارد عرصه شده‌اند در حالی که یقینا آثار باید در وهله نخست دارای ویژگی‌های شهری باشند.
این هنرمند وارد شدن آثار منتخب به فضای شهری را یک رویداد مهم و خوب خواند و گفت: اینکه آثار هنری هنرمندان وارد عرصه اجتماع می‌شود و می‌تواند از فضایی نزدیک‌تر و بهتر با مخاطب ارتباط برقرار کند بسیار رویداد خوبی است ضمن اینکه یقینا از نظر اقتصادی نیز روی قشر هنرمندان تاثیرگذار است.
آقابابایی تغییر روند داوری در این دوره را عامل مهمی در افزایش کیفیت آثار خواند و اظهار کرد: تغییر سیستم انتخاب و داوری در این دوره و اینکه آثار تقریبا 3 بار مورد بررسی و داوری قرار گرفت یک اتفاق بسیار خوب بود ضمن اینکه این بار به رزومه کاری و تجربه هنرمندان نیز توجه شده بود که اتفاق خوبی است.
وی در خصوص 2 اثر خود در پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران گفت: 2 اثر ارسالی من برگرفته از دوره خاصی از معماری تهران است. در واقع من درون این آثار ترجیح دادم که اثرم مربوط به تهران باشد.
این هنرمند توضیح داد: با توجه به اینکه یکی از شاخصه‌های مهم تهران معماری دوران مدرن است لذا من روی معماری این دوران، تاکید داشتم.
پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران از ۱۸ آبان تا ۵ دی ماه در گالری موسسه فرهنگی هنری صبا فرهنگستان هنر برگزار شد.

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه