سید مرتضی نعمت الهی عضو شورای سیاست‌گذاری و انتخاب آثار پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری

تجربیات دوسالانه‌های گذشته راهگشای پنجمین دوره مجسمه‌های شهری بود

عضو شورای سیاست‌گذاری و شورای انتخاب آثار پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران استفاده از تجربیات دوره‌های گذشته دوسالانه را یک الزام در راستای بهبود بخشیدن به کیفیت دوسالانه پنجم خواند و گفت: باید این سیستم را که همواره فکر می‌کنیم هر چه در گذشته انجام شده، اشتباه بوده فراموش کنیم و همواره به تجربیات گذشته برای بهبود تکیه کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، سید مرتضی نعمت الهی با اشاره به توجه شورای سیاست‌گذاری به تجربه‌های مربوط به دوره‌های قبل دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران در این باره گفت: با توجه به اینکه دوسالانه پنجمین دوره خود را می‌گذراند لذا هر عقل سلیمی این را می‌پذیرفت که باید به گذشته نگاه کرد و از تجربیات مثبت آن بهره برد. اما کمبودها را در راستای بهبود اصلاح کرد.
وی افزود: ما نیز در راستای بهبود دوسالانه سعی کردم که تمام دستاوردهای مربوط به دوره‌های قبل دوسالانه را مورد بحث و بررسی قرار دهیم لذا سعی شد که نواقص کمتری در کار دیده شود.
عضو شورای سیاست‌گذاری و شورای انتخاب آثار پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران درباره ویژگی پذیرش آثار به دوسالانه گفت: یکی از مهمترین مسائل این بود که کارهای ارائه شده صرفا باید برای فضای شهر باشند و بر این عنصر تاکید شود.
نعمت الهی بهبود روند برگزاری پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری را نتیجه تجربیات گذشته خواند و اظهار کرد: با توجه به پیشینه قبلی، ما توانستیم به تعاریف نسبتا متعادلی دست پیدا کنیم که به واسطه آن این دوسالانه بهتر از سال‌های قبل برگزار شود البته این دوسالانه نیز تبدیل به تجربه‌ای برای دوره بعدی خواهد شد، مشروط بر اینکه سیاست‌گذاران همواره به دوره‌های قبل یعنی معایب و محاسن آن نگاهی داشته باشند.
وی افزود: باید این سیستم را که همواره فکر می‌کنیم هر چه در گذشته انجام شده، اشتباه بوده فراموش کنیم و همواره به تجربیات گذشته برای بهبود تکیه کنیم.
عضو شورای سیاست‌گذاری و انتخاب آثار پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران تصریح کرد: یک کار حجمی در فضای شهر الزاما این نیست که یک مجسمه باشد که فضایی را اشغال می‌کند، زیرا شهر یک محیط زنده و در جریان است لذا باید آثاری انتخاب شود که بتواند با شهروندان ارتباط برقرار کند.
نعمت الهی، ویژگی شهری مجسمه‌ها را در دوسالانه یکی از مهمترین عناصر خواند و گفت: یک مجسمه شهری باید بتواند یک نقطه مکث برای مخاطب شهری ایجاد کند و با فضای بیرون ارتباط برقرار کند حال در این راستا برخی از آثار می‌توانند با نگاه نوستالوژیک این کار را انجام دهند و یا موارد دیگری را مدنظر قرار دهند.
وی برگزاری دوسالانه را حاصل یک سال بحث و گفتگو در این زمینه خواند و اظهار کرد: دوسالانه حاضر حاصل مجموعه بحث‌ها، جلسات و گفت‌وگوهایی بود که یک سال پیش از این آغاز شده بود. در واقع ما درون این جلسات سعی کردیم که تمام نکات را مدنظر قرار دهیم.
عضو شورای انتخاب آثار پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران توضیح داد: اینکه به کار هنری صرفا با زوایای هنری نگاه کرد، در دوسالانه مجسمه‌های شهری الزامی نیست البته یک کار هنری می‌تواند اثر شهری باشد اما می‌تواند هنری نیز نباشد اما جذابیت‌های لازم را برای جواب‌گویی به نیازهای مردم داشته باشد که تا حدودی در این دوره اعمال شد.
وی در پاسخ به این انتقاد که دوسالانه ناخواسته هنرمندان را به سمت آثار خاصی سوق می‌دهد، گفت: این نقص به هنرمندان باز می‌گردد زیرا بیش از اینکه خالصانه به این فکر کنند که چه کاری می‌تواند برای فضای شهری مناسب باشد به این می‌اندیشند که هیات داوران دردوره‌های قبل به چه کارهایی توجه کرده‌اند در حالی که یقینا در هر دوسالانه نگاه داوران متفاووت خواهد بود لذا من فکر می‌کنم این مساله مقداری به کوتاه‌بینی و آسان گرفتن شرایط از سوی هنرمندان مربوط است.
نعمت الهی درباره آثار به نمایش درآمده در پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری گفت : ظرفیت آثاری که مورد بررسی شورای انتخاب قرار گرفت همان آثار به نمایش درآمده بود یعنی ما تلاش کردیم که تعداد قابل توجهی اثر را با هر نگرشی انتخاب کنیم لذا من فکر می‌کنم رویکرد پنجمین دوسالانه منطقی بود این در حالی است که برخی از هنرمندان حتی فراخوان دوسالانه را نیز مطالعه نکرده بودند و آثاری را بر اساس ویژگی‌های دوره قبل ارسال کرده بودند که مورد پذیرش قرار نگرفت.
لازم به یادآوری است، پنجمین دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران تا ۵ دی ماه در گالری خیال شرقی واقع در خیابان ولی عصر(عج) چهار راه طالقانی، موسسه فرهنگی هنری صبا ادامه دارد.

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه