حسین ملک افضلی، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران:

آموزش باید با هنر همراه باشد

حسین ملک افضلی، استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران گفت: آموزش باید با هنر همراه باشد تا تاثیرگذاری خود را نشان دهد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ حسین ملک افضلی استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران، با اشاره به موضوع برگزاری کمپین محیط زیست شهری با شعار شهر تازه در سطح شهر تهران ادامه داد: مردم روزانه با تردد در سطح شهر با این بیلوردها برخورد می کنند و از پیام آنها نیز اطلاعات کسب می کنند اما به دلیل استمرار نداشتن آن، این موضوع را از یاد می برند و بعد از گذشت مدت زمانی موضوع پیام های بیلبوردها به یک مسئله ی عادی در تمام حوزه ها تبدیل می شود.
استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران با بیان اینکه برای مطمئن شدن از پیام ها، باید کارهای تحقیقاتی صورت گیرد، گفت: مطمئنا این پیام ها دانش مردم را بالا می برد اما اینکه چه میزان در تغییر رفتار شهروندان موثر باشد، باید در خصوص آن تحقیق کرد.
ملک افضلی با بیان اینکه باید به دنبال راه اندازی سیستمی دائمی در خصوص تاثیرگذاری پیام ها باشیم، افزود: شرایط محیطی و قوانین باید به گونه ای باشد که شخص در خصوص تغییر رفتار خود تشاوق شود.
او با تاکید بر اینکه آموزش باید با هنر همراه باشد، گفت: در خصوص بستن کمربند پیام های زیادی به مردم داده شد اما یک کلیپ توانست خیلی راحتر در ذهن مخاطب بمان، از سوی دیگر آموزش باید از دوران مدرسه به مردم داده شود تا در دوران بزرگسالی تاثیر خود را نشان دهد.
ملک افضلی با تاکید بر اینکه شهرداری تهران معابر شهر را در اختیار دارد، گفت: مسولئیت اجتماعی این نهاد باعث شده کارهای مفیدی در تمام حوزه ها انجام دهد.

فراخوان صفحات داخلی

معرفی کتاب

  • کتاب روان شناسی تبلیغات تجاری حاصل سال ها تجربه ی ساترلند در حوزه ی تبلیغات تجاری است. این کتاب، رمز و راز تأثیرات تبلیغات را می گشاید و برخی از ساز و کارهای روان شناختی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه