نتیجه داوری طراحی تندیس و سردیس شهدا اعلام شد

نتیجه داوری طراحی تندیس و سردیس شهدا اعلام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، جلسه داوری آثار رسیده به دبیرخانه فراخوان طراحی تندیس و سردیس شهدا برگزار و نتیجه داوری مشخص شد.
اسامی طرح های برگزیده را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه