نتیجه داوری فراخوان طراحی دیوارنگاری مدارس "ماه مهربانی" اعلام شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، داوری آثار در محل عمارت عین الدوله توسط اعضای شورای هنری، آقایانخسرو خسروی، محمد علی بنی اسدی، کاظم چلیپا، کیانوش غریب پور و خانم مانلی منوچهری و با حضور معاون فرهنگی و هنرهای شهری و مدیر نقاشی دیواری سازمان صورت پذیرفت. هیأت داوران با در نظر گرفتن ویژگی های هنری، ارتباط فرمی و محتوایی با فضاهای آموزشی و در نظر گرفتن دانش آموزان و شهروندان به عنوان مخاطبان این آثار، تعداد 123 طرح از 86 هنرمند را برای اجرا با تکنیک رنگ اکرلیک انتخاب نمودند.
لازم به ذکر است طبق رأی هیأت داوران و مفاد فراخوان یاد شده، اجرای طرح های منتخب هیأت داوران پس از مناسب سازی و جانمایی هر طرح توسط هنرمندان، زیرنظر گروه مشاور و ناظر طرح ها برای محل های در نظر گرفته شده صورت خواهد گرفت.
گفتنی است بعد اعلام فراخوان طراحی دیوارنگاری مدارس "ماه مهربانی" توسط سازمان زیباسازی شهر تهران از تاریخ 13/05/1395 الی 14/06/1395 ، در مجموع تعداد 1330 طرح از 317 هنرمند به این سازمان ارسال شد.

برای مشاهده اسامی منتخب دیوارنگاری مدارس "ماه مهربانی" به اینجا مراجعه فرمایید.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1391 مباحث کتاب: در این کتاب سعی شده تا به معرفی چشم انداز، سیاست و اقدامات شهرهای…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه