منتخبین "فراخوان طراحی آثار حجمی با مضامین معنوی و مذهبی" مشخص شد

منتخبین " فراخوان طراحی آثار حجمی با مضامین معنوی و مذهبی" مشخص شد
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، اسامی این افراد به شرح زیر است:
حمید سالاری، سید قاسم هاشمی امرئی، جواد طاهری، صفا حسینی و محمد زحمتکش

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه