منتخبین "فراخوان طراحی آثار حجمی با مضامین معنوی و مذهبی" مشخص شد

منتخبین " فراخوان طراحی آثار حجمی با مضامین معنوی و مذهبی" مشخص شد
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، اسامی این افراد به شرح زیر است:
حمید سالاری، سید قاسم هاشمی امرئی، جواد طاهری، صفا حسینی و محمد زحمتکش

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط دانش شهرسازی و مفهوم زندگی شبانه شهری، موضوع جدیدی را در شهرها شکل میدهد که از آن به عنوان «منظر شبانه شهری» یاد میشود. مفهومی نسبتاً جدید که چند سالی است در طراحی، مدیریت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه