نتیجه داوری فراخوان طراحی دیوارنگاری شهدای مدافع حرم اعلام شد

نتیجه داوری فراخوان طراحی دیوارنگاری شهدای مدافع حرم اعلام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، پس از بررسی 85 طرح از سوی 37 هنرمند، نتیجه داوری فراخوان طراحی دیوارنگاری شهدای مدافع حرم اعلام شد.
داوری آثار از سوی خسرو خسروی، محمدعلی بنی اسدی، کاظم چلیپا، علی ذاکری و کیانوش غریب پور و با حضور سید مجتبی موسوی، معاون فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران انجام شد و هیات داوران با در نظر گرفتن ویژگی های مضمونی و محتوایی و کیفیت هنری، طرح مریم یادگاری را به عنوان اثر برگزیده انتخاب کرده و برای اجرا در محل معرفی کردند.
همچنین طبق بند 6 درقسمت شرایط عمومی فراخوان، شورای هنری طرح های رضا علیخانی، شهریار آریافر، خانم بهنوش کاظمی ملایری و طرح مشترک زهرا پایکار و نسیبه قباخلو را پس از ویرایش و مناسب سازی برای اجرا در سایر نقاط شهر انتخاب کردند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه