دوسالانه دیوارنگاری دست هنرمندان را باز گذاشته است

پگاه رجامند می گوید اقدامات دوسالانه دیوارنگاری و سازمان زیباسازی قابل قدردانی است زیرا دست هنرمندان را باز گذاشته است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، پگاه رجامند هنرمند نقاشی دیواری درباره اثری که پنجمین دوسالانه دیوارنگاری ارائه کرده است، گفت: من همیشه در آثارم به محیط زیست خیلی توجه می کنم و دوست دارم تاثیر صنعت را بر زندگی مردم نشان دهم به همین دلیل حدود سه سال است که روی یک مجموعه کار می کنم و این اثری که ارائه کردم ادامه طرح های قبلی من است.
رجامند در ادامه بیان کرد: متاسفانه از زمانیکه سازه های صنعتی وارد زندگی انسان شده است زندگی همه را دگرگون کرده است و بزرگی این سازه های تاثیرگذاری منفی روی زندگی انسان ها دارد.
وی تاکید کرد: من در این اثر بزرگی، ابهت و مشکلات صنعت را نشان می دهم که زندگی همه را تحت الشعاع قرار داده است. عنوان این اثر «بدگواری» است و ادیت آن به صورت دیجیتالی انجام شده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آرای نشست های تخصصی 1390) به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1391   در عصر حاضر پیشرفت های فناوری، نقش غیرقابل انکاری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه