هنرمندان می توانند با حداقل بودجه چهره ی شهر را زیبا کنند

مونا سیاوشی هنرمند نقاش، گفت: به عقیده من بافت سیمانی شهر نه تنها زشت نیست، بلکه متفاوت و زیباست و با به کارگیری تمهیدات بصری مناسب می توان اثری زیبا خلق کرد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ مونا سیاوشی نقاش حاضر در پنجمین دوسالانه دیوارنگاری شهری تهران با اشاره به ارایه طرح خود در این دوسالانه، گفت: زمانی که فراخوان پنجمین دوسالانه دیوارنگاری تهران را مطالعه کردم به این فکر افتادم که باید طراحی مناسبی برای شهر تهران پیدا کنم.
وی افزود: با توجه به آثاری که پیش از این به سازمان زیباسازی ارائه دادم، هدفم را ساماندهی به دیوارهای قدیمی بدون دخل و تصرف در بافت انتخاب کردم و با به کار بستن حداقل عناصر بصری اثری خلق کردم.
این هنرمند نقاش یادآور شد: به عقیده من بافت سیمانی شهر نه تنها زشت نیست، بلکه متفاوت و زیباست و با به کارگیری تمهیدات بصری مناسب می توان اثری زیبا خلق کرد.
به گفته سیاوشی سازمان زیباسازی و هنرمندان می توانند با حداقل بودجه نیز علاوه بر ارائه اثر هنری، چهره ی شهر را زیبا کنند.
وی تاکید کرد: در طراحی می توان از ناهمواری های دیوار و المان های ساختمان جهت بهره بری بصری استفاده کرد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • فصلنامه "حرفه - هنرمند" شماره 37 که در تابستان 90 انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "پدیداری روح تاریخی در مجسمه های شهر" اختصاص داد        برای دریافت این مطلب می توانید اینجا را کلیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه