تاکید بر توجه به رسالت ساختن هویت ملی در حوزه هنر شهری

یک مدرس دانشگاه گفت: رسالت ساختن هویت ملی، هویت شهری، بازتولید و انتشار آن، یکی از رسالت هایی است که در حوزه هنر شهری باید به آن توجه شود.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، فواد نجم الدین، در نشست تخصصی دیوارنگاری و هویت شهر و محله برندسازی شهری(توجه به روایت، خاطره، تاریخچه و سبک زندگی در هنر شهری) در خصوص نگاه تجویزی گفت: زمانی که شخصی به هنرمند سفارش کار می دهد، لازم است هنرمند بداند چه ارزش هایی برای کارش تعریف شده و بر چه اساسی باید کار کند، این نگاه، نگاه تجویزی است.
وی افزود: درکنار نگاه تجویزی، نگاه تبیینی هم وجود دارد که خنثی است و برای شخص پژوهشگر بسیار ارزشمندتر است.
نجم الدین درباره نگاه تبیینی اظهار داشت: این نوع نگرش، سازو کارها و روابط را پیدا میکند. باید دانست نگاهی که به آثار شهری میشود، نگاهی تبیینی است که در آن سعی بر ارزیابی موفقیت نیست بلکه اثر هنری بسط موضوعی داده میشود.
وی در ادامه داستان آرش و قیام فریدون را در شاهنامه با یکدیگر مقایسه کرد و گفت: در قیام فریدون ما با یک کنش اجتماعی طرف هستیم که جامعه را زیر و رو میکند اما در داستان آرش با یک شخص طرف هستیم که برای زنده کردن ایران رفتاری از خود نشان میدهد که اندازه جغرافیایی مورد توجه قرار گیرد. در قیام فریدون، تمرکز بر هویت ایرانی در کنش اجتماعی است.
این مدرس دانشگاه بیان کرد: بطور کلی هویت به مکان ها، ارزش ها، فضاها، باز میگردد.
وی افزود: تئوریستین های بسیاری سعی دارند مفهوم فضا و مکان قابل درک باشد، یکی از نظریه هایی که این موضوع را توضیح میدهد، مسئله برساختی بودن این هویت هاست.
این هنرمند با اشاره به هویت هایی که تصاویر ذهنی را می سازند، گفت: زمانی که از افراد در دهه های مختلف در مورد هویت ایران سوال پرسیده می شود میفهمیم که جنگ تحمیلی، انقلاب اسلامی و هر حادثه و رویدادی میتواند تصور ذهنی اشخاص را در خصوص ایران تغییر دهد.
نجم الدین یادآور شد: با صحبت در مورد هویت ملی و ایرانی ما از خاطرات و تصورات جمعی میگذریم؛ حال اینکه چه چیزی خاطره میسازد؟ باید دانست که هرچیزی که تبدیل به رویداد نشود، خاطره ای نمیسازد.
وی در خصوص تفاوت جامعه پیشامدرن و مدرن شده گفت: جامعه پیشامدرن وابستگی تعریفی اش به عوارض جغرافیایی است و نگاه کاملا جغرافیا محور است. اما در جامعه مدرن شده، هویت وجود دارد اما وابستگی ها به عوارض جغرافیایی نیست و کاملا به وابسته به رویدادهاست.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: با توجه به رویداد هایی که پشت سر گذاشتیم، در میابیم که فهم ما از جامعه در لحظه ای چنان یکدست میشود که باورنکردنی است چراکه ما خاطرات مشترک را در راستای هویت ملی میسازیم.
نجم الدین گفت: گذار از اجتماع به جامعه در جامعه شناسی شهری بسیار خود را نشان میدهد و این دو تبدیل جامعه پیشامدرن به مدرن را نشان میدهد.
وی در پایان تاکید کرد: رسالت ساختن هویت ملی، هویت شهری، بازتولید و انتشار آن، یکی از رسالت هایی است که در حوزه هنر شهری باید به آن توجه شود.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه