دوسالانه دیوارنگاری راه را برای جوانان باز کرده است

مرضیه دربانیان معتقد است دوسالانه دیوارنگاری راه را برای جوانان باز کرده است و همه در کنار یک دیگر با هنر هم آشنا می شوند و گامی رو به جلو برای بهتر شدن فضای شهری برمی دارند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مرضیه دربارنیان نقاش دیواری درباره اثری که پنجمین دوسالانه دیوارنگاری ارائه کرده است، گفت: طرح من محیط، زمان و مکان ایران قدیم را نشان می دهد که از خانه های کاشان با فضای قاجاری استفاده کرده ام. همچنین در این طرح از حیوان هایی چون گوزن، آهو و گرگ استفاده کردم که سر این حیوانات روی بدن انسان ها قرار می گیرد.
دربانیان در ادامه بیان کرد: این طرح زندگی عادی را نشان می دهد که یک زن و مرد قاجاری با چهره آهو و گوزن زندگی کدخدامنشی دارند و یک گرگ داخل زندگی و خانه آن ها است.
وی افزود: مهم ترین هدفم نشان دادن این گرگ بود زیرا می خواستم نشان دهم که دشمن آنها داخل خانه است و برای آن ها خطر محسوب می شود.
این هنرمند در پایان گفت: دوسالانه دیوارنگاری راه را برای جوانان باز کرده است و همه در کنار یک دیگر با هنر هم آشنا می شوند و می توانیم گامی رو به جلو برای بهتر شدن فضای شهری برداریم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • بنظر می رسد شهرسازی مدرن بطور وحشتناک و نگران کننده ای عاری از انگیزه های هنری شده است. این شهرسازی تنها توانسته احجام مکعب شکلی را بعنوان ساختمان با یکنواختی ملال آورشان، جایگزین غنای شهرسازی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه