نتایج تمدید مهلت ثبت نام 3 فراخوان هنری اعلام شد

آثار برگزیده طراحی تندیس "مرشد عباس شیرخدا"، تندیس "شهید صیاد شیرازی"، تندیس "شهید احمد سوداگر" و سردیس نامداران ایل بختیاری معرفی شدند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، در پی اعلام تمدید فراخوان طراحی تندیس "مرشد عباس شیرخدا" و برگزاری جلسه داوری آثار رسیده، پس از بررسی 7 طرح پیشنهادی از 7 هنرمند، طرح تندیس آرش غنچه پور به عنوان برگزیده اولیه این فراخوان انتخاب شد.
همچنین در پی اعلام تمدید مهلت ثبت نام فراخوان طراحی تندیس شهدا که شامل تندیس "شهید صیاد شیرازی" و تندیس "شهید احمدسوداگر" است، پس از برگزاری جلسه داوری آثار رسیده و بررسی 7 طرح پیشنهادی از 5 هنرمند، براساس نظر داوران؛ آثار نادر قشقایی برای تندیس "شهید علی صیاد شیرازی" و هادی عارفی منش تندیس "شهید احمد سوداگر" به عنوان هنرمندان برگزیده این فراخوان انتخاب شدند.
گفتنی است، در پی اعلام تمدید مهلت ثبت نام فراخوان طراحی سردیس نامداران ایل بختیاری و برگزاری جلسه داوری آثار رسیده، پس از بررسی 9 طرح پیشنهادی از 9 هنرمند،آثار قدرت الله معماریان سردیس "سردار مریم" و مرتضی آرین سردیس "بهمن علاءالدین" به عنوان برگزیدگان این فراخوان انتخاب شدند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه