دبیر رویداد پاییز–برگ:

رویداد پاییز–برگ یک جشن پاییزی است

فرشته زمانی می گوید تعاملی که در خلق هنر در رویداد پاییز–برگ ایجاد می شود خیلی خوب است و چون مردم هم مشارکت می کنند تبدیل به یک جشن پاییزی شده است.
 

به گزارش روابط عمومی امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، فرشته زمانی، دبیر رویداد پاییز–برگ درباره این رویداد گفت: این سومین دوره برگزاری رویداد پاییز–برگ است که از سال اول در میدان مشق برگزار شده است. در میدان مشق پیاده راهی است که یک فضای تاریخی دارد و به همین دلیل این مکان را برای برگزاری این رویداد انتخاب کردیم.
زمانی در ادامه بیان کرد: در سال های اول کمی فضا بسته تر بود ولی خوشبختانه امسال فضا بهتر شده و به فضای هنری نزدیک تر شده است. به نظر من این رویداد به این فضای تاریخی هم کمک کرده تا مردم بیش‌تر از این محیط استفاده کنند.
وی افزود: هدف اصلی ما این بود تا مردم تهران پاییز را به عنوان یک فصل درک کنند. متاسفانه در سال های گذشته برگ های پاییزی زودتر از زباله ها جمع آوری می شد و ما تصمیم گرفتیم از این برگ های زیبا برای خلق آثار هنری استفاده کنیم.
دبیر رویداد پاییز–برگ تاکید کرد: ما فضای مورد نظر را با برگ های پاییزی فرش می کنیم و هنرمندان از برگ های چنار برای آثارشان استفاده می کنند. همچنین تعامل خوبی بین مردم و هنرمندان برقرار می شود و یک حس تعلق به شهر ایجاد می شود.
فرشته زمانی در ادامه خاطرنشان کرد: تعاملی که در خلق هنر ایجاد می شود خیلی خوب است و چون مردم هم مشارکت می کنند تبدیل به یک جشن پاییزی شده است.
وی در پایان گفت: من ۲۰ هنرمند را از شاخه های مختلف هنری برای این کار دعوت کردم ولی فضا را برای هنرمندان دیگر هم باز گذاشتیم تا اگر تمایل دارند با ما همکاری کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:زیباسازی و منظر شهری (مقالات و آراء نشست¬های تخصصی)- زمستان 1389 ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد نوبتو سال…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه