لیست منتخبین دستیاری ورزرو نهمین سمپوزیوم بین المللی

دبیرخانه نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران پس از بررسی شرایط 102هنرمند ثبت نام کننده در بخش دستیاری سمپوزیوم ازمیان 32 هنرمند آقا و 70 نفر هنرمند خانم تعداد 19 هنرمند به ترتیب 15دستیار اصلی و 4 دستیار رزرو انتخاب نمود.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:کارنامه طرح­های مطالعاتی سازمان زیباسازی شهر تهران-89-1368 ناشر:پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری جهاد دانشگاهی تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش با همکاری پژوهشکده فرهنگ،…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه