لیست منتخبین دستیاری ورزرو نهمین سمپوزیوم بین المللی

دبیرخانه نهمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران پس از بررسی شرایط 102هنرمند ثبت نام کننده در بخش دستیاری سمپوزیوم ازمیان 32 هنرمند آقا و 70 نفر هنرمند خانم تعداد 19 هنرمند به ترتیب 15دستیار اصلی و 4 دستیار رزرو انتخاب نمود.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه