ثبت نام طراحی تندیس «مرشد عباس شیر خدا» تمدید شد

مهلت ثبت نام در فراخوان طراحی تندیس «مرشد عباس شیرخدا» و اعلام نتیجه تمدید شد.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، پس از فراخوان طراحی تندیس «مرشد عباس شیرخدا» آثاری ارسال شد و پس از برگزاری جلسه داوری آثار ارسال شده مورد بررسی قرار گرفت.
پس از بررسی ۶ طرح پیشنهادی از ۶ هنرمند، هیچ یک از طرح های ارائه شده به عنوان طرح برگزیده این فراخوان انتخاب نشد.
به همین دلیل مهلت ثبت نام دوباره تمدید شد و هنرمندان مهلت دارند تا تاریخ ۲ آذر ماه سال جاری طرح های خود را به صورت ماکت با موضوع تندیس «مرشد عباس شیرخدا» به مدیریت آثار حجمی سازمان زیباسازی ارائه کنند.
شرایط مطابق فراخوانی است که در این باره منتشر شده است.
همچنین نتیجه ارزیابی طرح ها پس از اعلام نظر هیأت داوران توسط شورای هنری سازمان زیباسازی شهر تهران به اطلاع هنرمندان خواهد رسید.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه