معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران مطرح کرد:

بهره گیری از نتایج نشست دوسالانه مجسمه‌های شهری در برنامه ریزی‌های آتی

معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهر تهران گفت: نتایج نشست دوسالانه مجسمه‌های شهری می‌تواند به عنوان نکته‌ای جزو سرفصل کاری ما باشد تا در برنامه ریزی‌ها و سیاست‌ها بیش از پیش به آن توجه کنیم.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مهندس موسوی در ششمین نشست تخصصی دوسالانه مجسمه‌های شهری تهران با بیان این مطلب افزود: به نظر می‌رسد در گذشته مجسمه سازهای ما فضای شهری را نمی‌شناختند و مجسمه‌هایی را می‌ساختند که نسبتی با شهر ندارد و همینگونه مدیران شهری هم خیلی مجسمه سازی را نمی‌شناختند و زمینه حضور مجسمه‌های خوب را در شهر فراهم نمی‌کردند، اتفاقات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نقص برطرف شده و مجسمه سازها، مجسمه‌هایی می‌سازند که نسبت خود را با شهر پیداکرده‌اند. شهرسازها هم پی بردند که باید زمینه حضور مجسمه در فضاهای شهری را به نوعی طراحی کنند تا اثر در جای مناسب خودش قرار بگیرد.
وی ادامه داد: نکته مهم این است که پیشرفت در این زمینه به قدری محسوس و بارز بوده که کسانی که در حوزه‌های مختلف صاحب نظر، معمار، هنرمند و مدیر هنری هستند و این کارها را می‌بییند و بررسی می‌کنند به این تحلیل برسند که جامعه هنری بویژه مجسمه سازها در مورد حضورشان در محیط شهری به درجه‌ای از بلوغ برسند که خواه ناخواه در مقایسه با 20 سال قبل فعالتر باشند.
موسوی تصریح کرد: این برای ما می‌تواند به عنوان نکته‌ای جزو سرفصل باشد تا در برنامه ریزی‌ها و سیاست‌ها بیش از پیش به آن توجه کنیم تا در این مورد سرعت بیشتری داشته باشیم.
معاون فرهنگی سازمان زیباسازی شهرداری تهران گفت: در بحث مجسمه‌های شهری فعالیت‌هایی دیده می‌شود تا بتوانیم نقیصه کمبود مجسمه در فضای شهری را با سرعت و تعداد بیشتر در مدت زمان کوتاه برطرف کنیم. شاید در اولین دوره‌ای که دوسالانه مجسمه‌های شهری شکل گرفت یا حتی ایده آن مطرح شد یکی از دلایل جلب توجه جامعه هنری به تفاوت‌های ماهیتی مجسمه سازی فضای شهری با مجسمه سازی‌ای بود که در گالری‌ها، موزه‌ها یا فضای صرفا هنری است.
وی با بیان اینکه این جریان تاکید دارد تا این دو موضوع تا حد ممکن از هم تفکیک شود، ادامه داد: هدف بینال مجسمه شهری این بود تا هنرمندان مجسمه ساز در ابتدا گونه‌های مختلف مجسمه سازی را تفکیک کنند و بعد مجسمه سازی برای فضای شهر را جدی بگیرند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • کتاب «تهران در تصویر» نویسنده: یحیی ذکاء و محمد حسن سمسار کلانشهر تهران از نظر پیشینه تاریخی و در سنجش با شهرهای کهنسال ایران، شهری نوساز و جوان است. کهن ترین سندی که در آن…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه