چاپ کردن این صفحه
طاهر شیخ الحکمایی:

مجسمه سازی ما باید رنگ و بوی بومی بگیرد

طاهر شیخ الحکمایی گفت: ما می توانیم با توجه به فرهنگ، تمدن و هنر خود که از گذشتگان به ارث برده ایم و فرهنگ چند هزار ساله ای که در پس آن قرار دارد، بهره جوییم و در چنین گردهمایی هایی تجربیاتی کسب کنیم که تبدیل به امضای خاص خود ما در منطقه و حتی جهان شود.
 

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، طاهر شیخ الحکمایی؛ مجسمه ساز پیشکسوت که سال هاست در کنار تدریس در دانشگاه های مختلف به ساخت آثار حجمی می پردازد معتقد است: نفس برگزاری سمپوزیوم به معنای گردهمایی جمعی از هنرمندان داخلی و بین‌المللی است که صاحب امضا هستند بسیار خوب است و اثری که در گردهم آیی خلق می شود باید دارای ارزش افزوده باشد. با برگزاری گردهم آیی (گردهم آیی) می توان شرایط فعالیت هنرمندان را ایجاد کرد و در عین حال امکانی فراهم می‌شود که هنرمندان با تکنیک و خلاقیت یکدیگر آشنا شوند.
او با اشاره به اینکه قطعاً برگزاری گردهم آیی مجسمه سازی بسیار خوب و نیکوست گفت: در گردهم آیی ها اتفاقاتی می‌افتد که دانشجویان، دانش‌آموزان و علاقمندان به هنر می توانند با حضور در آن و قرار گرفتن در کنار هنرمندانی که در گردهم آیی فعال هستند، بیاموزند. حتی می توان شرایطی را ایجاد کرد که دانشجویان مجسمه سازی در کنار هنرمندانی که در گردهم آیی فعال هستند قرار بگیرند و از تجربیات آنها بهره مند شود.
شیخ الحکمایی با تأکید براینکه در حوزه پرتره سازی نیازمند حضور هنرمندان متخصص هستیم تصریح کرد: از آنجایی که ساخت مجسمه و سردیس مفاخر یک کار تخصصی است از این رو بهتر است از هزینه‌ای که صرف رویدادهای اینچنینی می شود شاهد خروجی خاص و منحصر به فرد باشیم.
به گفته او، همانگونه که برای مفاخر معاصر و گذشته بزرگداشت و مراسم های خاص برگزار و کتاب چاپ می کنیم، بسیار خوب است که مجسمه آنها را نیز بسازیم. البته لزومی ندارد که الزاما سردیس مفاخر ساخته شود بلکه می‌توان با برنامه ریزی و بررسی نیازهای شهر و در نظر گرفتن فضاهای خاص شهری، طراحی های خاص برای ساخت مجسمه و یا المانی که بیانگر تفکر و ایدئولوژی شخص مورد نظر است و یادآور اوست را در نظر گرفت.
این مجسمه ساز تاکید کرد: می توان در هر بخش از شهر چه در میدان چه در پارک و یا خیابان و حتی در کنار یک موسسه فرهنگی فضای را به قرار دادن مجسمه مفاخر معاصر اختصاص دهیم. در نظر گرفتن فضایی که قرار است مجسمه در آن به نمایش گذاشته شود بسیار مهم است. می‌توانیم روندی برای داشتن امضای خاص خود و ساخت مجسمه و قرار دادن آنها در فضای شهری ابداع کنیم.
شیخ الحکمایی در توضیح چگونگی ابداع امضای خاص خود برای ساخت مجسمه مفاخر گفت: ما می توانیم با توجه به فرهنگ، تمدن و هنر خود که از گذشتگان به ارث برده ایم و فرهنگ چند هزار ساله ای که در پس آن قرار دارد، بهره جوییم و در چنین گردهمایی هایی تجربیاتی کسب کنیم که تبدیل به امضای خاص خود ما در منطقه و حتی جهان شود. می توانیم از توانایی تفکر و اندیشه دانشجویان مجسمه سازی نیز استفاده کنیم.