ازسوی سازمان زیباسازی در سطح شهر تهران اکران شد:

طرح های فرهنگی کمپین قرار ما با موضوع "حمل و نقل پاک"

سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه برگزاری کمپین "قرار ما" با موضوعات مربوط به مسوولیت های اجتماعی،، طرح های تبلیغاتی با موضوع " حمل و نقل پاک" را در سطح شهر تهران اکران کرده است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این سازمان پس از برگزاری نخستین دوره کمپین قرار ما با موضوعات تعاملی شهری است که تمامی شهروندان تهرانی را مخاطب خود قرار می دهد و با ایجاد احساس مسوولیت و ارائه راهکار، سعی در جلب نظر و حساسیت هرچه بیشتر افکار عمومی شهروندان داشته و بنا دارد تمامی شهروندان را به صورت عملی و پویا درگیر بهبود و رفع برخی معضلات و بحران های شهری کند.
تبلیغات کمپین "قرار ما" در ابتدا روی سه حوزه مدیریت پسماند خانگی، مراقبت از فضای سبز و کمک به زیباسازی بصری شهر با شعارهای مربوط به این موضوعات تمرکز و فعالیت های خود را آغاز کرد و در دوره جدید با جملات و طرح های مناسب با موضوع حمل و نقل پاک روی سازه های تبلیغاتی اکران شده است .
گفتنی است، شعار اصلی این کمپین بر اساس گزاره " قرار ما" شکل می گیرد. به عبارتی دیگر تمامی شعارها با پیشوند "قرار ما" است که به خوبی ماهیت این کمپین را نمایان می کند ودر واقع قول و قراری میان تمامی شهروندان برای کمک به بهبود و رفع معضلات شهر است.
اکران طرح های فرهنگی "قرار ما" از هفته آخر خرداد روی سازه های تبلیغاتی سطح شهر تهران آغاز شده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مولف : حسن صادقی نایینی سال چاپ: ۱۳۹1 شهر و فضـای شهری، از جنبه های مشترک بین شهروندان محسـوب می گـردد که شامـل مجموعـه ای از نیازها، تقابل و تعـاملات اجتماعـی می شـود. در این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه