از سوی شورای هنری سازمان زیباسازی شهر تهران،

نتایج سومین مرحله داوری فراخوان سردیس شهدا و مفاخر منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، پس اعلام فراخوان طراحی نیم تنه و سردیس شهدا و مفاخر؛ طی مرحله سوم این فراخوان، شورای هنری پس از بررسی 13 طرح پیشنهادی از 9 هنرمند، طرح های هنرمندان ذیل را به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی کرده است.

2019-06-12_13-59-49.jpg

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه