مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران:

دیوارنگار نحوالقدس پیام همبستگی مردم ایران با فلسطین است

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در جریان رونمایی از دیوارنگاری نحوالقدس، گفت: یکی از فعالیت‌های این سازمان ایجاد آثار ارزشی بوده و دیوارنگاری نحوالقدس پیام همبستگی مردم ایران با مردم فلسطین است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، ضرغامی‌با بیان این مطلب افزود: روی دیوارهای شهر فعالیت‌های مختلفی در حوزه هنری انجام شده است، نحوالقدس هم نمادی است که بر همبستگی، معرفی و تبیین همین امر و نشان دادن اهمیت این موضوع به عنوان یکی از اولویت های شهر انتخاب و اجرا شد.
وی با بیان اینکه دیوارنگاری نحوالقدس پیام، مفهومی‌و جایگاهی دارد، ادامه داد: پیام این دیوارنگاری اعلام همبستگی مردم ایران با ملت فلسطین و توجه به قدس شریف و پرداختن به شعار «قدس پایتخت ابدی فلسطین» است.
ضرغامی‌افزود: قاعدتا یکی از ابزارهای انتقال پیام همین کارهای هنری است و دیوارنگاری خود رسانه‌ای است که می‌تواند پیام را منتقل کند، امیدواریم بتوانیم پیام اعلام همبستگی و توجه مردم ایران به قدس شریف را به مردم القا کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به پروژه‌هایی از این دست، تصریح کرد: یکی از فعالیت‌های سازمان زیباسازی شهر تهران پرداختن به فعالیت‌های ارزشی است و حتما در طول سال برای موضوعات دیگر هم چنین اقداماتی صورت خواهد گرفت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه