مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران:

دیوارنگار نحوالقدس پیام همبستگی مردم ایران با فلسطین است

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در جریان رونمایی از دیوارنگاری نحوالقدس، گفت: یکی از فعالیت‌های این سازمان ایجاد آثار ارزشی بوده و دیوارنگاری نحوالقدس پیام همبستگی مردم ایران با مردم فلسطین است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، ضرغامی‌با بیان این مطلب افزود: روی دیوارهای شهر فعالیت‌های مختلفی در حوزه هنری انجام شده است، نحوالقدس هم نمادی است که بر همبستگی، معرفی و تبیین همین امر و نشان دادن اهمیت این موضوع به عنوان یکی از اولویت های شهر انتخاب و اجرا شد.
وی با بیان اینکه دیوارنگاری نحوالقدس پیام، مفهومی‌و جایگاهی دارد، ادامه داد: پیام این دیوارنگاری اعلام همبستگی مردم ایران با ملت فلسطین و توجه به قدس شریف و پرداختن به شعار «قدس پایتخت ابدی فلسطین» است.
ضرغامی‌افزود: قاعدتا یکی از ابزارهای انتقال پیام همین کارهای هنری است و دیوارنگاری خود رسانه‌ای است که می‌تواند پیام را منتقل کند، امیدواریم بتوانیم پیام اعلام همبستگی و توجه مردم ایران به قدس شریف را به مردم القا کند.
مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به پروژه‌هایی از این دست، تصریح کرد: یکی از فعالیت‌های سازمان زیباسازی شهر تهران پرداختن به فعالیت‌های ارزشی است و حتما در طول سال برای موضوعات دیگر هم چنین اقداماتی صورت خواهد گرفت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ارتباط دانش شهرسازی و مفهوم زندگی شبانه شهری، موضوع جدیدی را در شهرها شکل میدهد که از آن به عنوان «منظر شبانه شهری» یاد میشود. مفهومی نسبتاً جدید که چند سالی است در طراحی، مدیریت…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه