نمایشگاه خاطرات کاغذی شروع خوبی برای نشر فرهنگ است

یکی از بازیگران تئاتر، تلویزیون و سینما در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه خاطرات کاغذی گفت: هنوز راه زیادی برای توسعه فرهنگ وجود دارد اما برپایی این نمایشگاه خود شروع خوبی برای این حرکت بزرگ است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، هرمز هدایت با بیان این مطلب و با اشاره به انتظاراتی که از برپایی این نمایشگاه داشته است، افزود: قبل از ورود به نمایشگاه پیش داوری‌ درباره این نمایشگاه داشتم اما به نظرم توانسته 100 درصد انتظارات را برآورده کند. این کاری است که کم اتفاق افتاده و بسیار ارزشمند است.
وی درباره اینکه آیا این نمایشگاه می‌تواند تاثیر فرهنگی در مردم داشته باشد، اظهارکرد: عموم مردم شاید خیلی در جریان امور فرهنگی نباشند و این اثر کم باشد اما کسانی که کار فرهنگی می‌کنند طبیعتا تاثیر بیشتری از این نمایشگاه می‌گیرند. به عنوان یک آغاز این کار بسیار خوبی است.
هدایت درباره ویژگی نمایشگاه خاطرات کاغذی اضافه کرد: خود پوستر خاصیت تبلیغاتی دارد و تنها راه تبلیغ تئاتر در گذشته بود، بنابراین خاصیت آن گستردگی بوده و می‌تواند اثرگذار باشد.
این بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینما ادامه داد: هنوز راه زیادی تا برآورده شدن انتظارات فرهنگی وجود دارد اما برای شروع نشر فرهنگ، این نمایشگاه اقدام خوبی است و در آینده می‌توان شاهد حضور متولیان فرهنگ در این زمینه بود.
گفتنی است، نمایشگاه خاطرات کاغذی به بهانه هفته گرافیک در عمارت ارباب هرمز، موزه گرافیک ایران در حال برگزاری است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه