از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران،

اسامی برگزیدگان دومین مرحله داوری فراخوان طراحی سردیس شهدا و مفاخر اعلام شد

پس از انتشار فراخوان طراحی سردیس شهدا و مفاخر و بعد از برگزاری دو مرحله داوری آثار ارسال شده از سوی هنرمندان مجسمه ساز،از میان 55 طرح پیشنهادی از 46 هنرمند، طرح های هنرمندان آمده به شرح جدول ذیل به عنوان برگزیده انتخاب و معرفی شدند.
گفتنی است، در این فراخوان طرح های ارسالی در مورد پرتره های شهید تهرانی مقدم، دکتر حسن حبیبی، شهیدعلیرضا افشار و مرحوم محدث ارموی برگزیده نشدند؛ به همین دلیل هنرمندان مهلت دارند تا تاریخ 6 خرداد طرح های خود را به صورت ماکت با موضوعات فوق به مدیریت آثار حجمی سازمان زیباسازی ارائه کنند.

2019-05-11_10-05-20.jpg

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه