خوشنویسی یک امر باطنی و عرفانی است/ خوشنویسان همیشه به دنبال رشد آثار خود هستند

احدپور استاد خوشنویسی با بیان اینکه خوشنویسی یک هنر عرفانی است، گفت: اینکه خط می نویسم و خود را در معرض نقد قرار می دهیم نشان می دهد که خوشنویسی یک امر باطنی و عرفانی است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران؛ محمدصادق احدپور استاد خوشنویسی در مراسم نکوداشت استاد عباس اخوین گفت: اشتیاق و علاقه زیادی برای مکتب و شیوه استاد اخوین در جامعه خوشنویسی وجود دارد.
وی افزود: یکی از کارهای ارزشمند خوشنویسان کشور برای جامعه، دعوت مردم به زیبایی ها است. در خوشنویسی همه افراد از زمان آغاز کار می توانند ایراد کار خود را مشاهده و برای بهتر شدن اثر کارهای بهتری انجام دهند.
این استاد خوشنویسی با بیان اینکه خوشنویسان همیشه به دنبال رشد بهتر و زیباتر شدن آثار خود هستند، بیان کرد: برای دستیابی به حد کمال خوشنویسی، هنرمند همیشه به دنبال جستجو برای بهتر شدن اثر خود است.
احدپور در ادامه با تاکید بر اینکه خوشنویسی یک هنر عرفانی است، تصریح کرد: اینکه خط می نویسم و خود را در معرض نقد قرار می دهیم نشان می دهد که خوشنویسی یک امر باطنی و عرفانی است. معتقدم در خوشنویسی موضوع جستجوی خود فرد وجود دارد.
به گفته وی اندکی از مسیر خوشنویسی مربوط به کسانی است که به عنوان راهنما و معلم فعالیت می کنند. استاد همیشه با آموزش شاگرد او را با خود آشنا می کند و همین اتفاق باعث به وجود آمدن یک جریان زیبا می شود.
این استاد خوشنویسی گفت: بنده از دهه ۶۰ به بعد به عنوان شاگرد در کنار استاد اخوین فعالیت کردم و با هر نوع خطی در دنیای خوشنویسی آشنا شدم.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه