استاد علی اشرف صندوق آبادی:

حضوراستاد امیرخانی در هنر خوشنویسی تاثیر عمیقی داشته است

استاد برجسته هنر خوشنویسی با اشاره به شخصیت استاد امیرخانی، چهره ماندگار هنر خوشنویسی، گفت: ایشان در طول ۵۰ سال، تاثیرات عمیق و گسترده ای بر این هنر داشته و چهره ماندگار فرهنگ و هنر است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، صندوق آبادی با اشاره به شخصیت بزرگ استاد امیرخانی ادامه داد: شخصیت چند وجهی یکی از ویژگی‌های بارز ایشان است که در عرصه فرهنگ مخصوصاً هنر خوشنویسی نقش ویژه‌ای دارد.
وی بیان کرد: انسانی بودن یکی از ویژگی های فرهنگ بوده و مدیریت فرهنگی نیز مدیریت انسانی است. مدیریت فرهنگی یکی از بخش‌های مهم و بسیار عمیق در حوزه مدیریت انسانی محسوب می‌شود؛ چراکه به دلیل طیف وسیعی از مخاطبان از نوجوانان گرفته تا کهنسالان، مدیریت فرهنگی با گستره کاری بسیار وسیع، پیچیدگی‌های فراوانی دارد.
این استاد خوشنویسی ادامه داد: از ویژگی‌های استاد امیرخانی مدیریت فرهنگی است و به عنوان شخصیت برجسته در هنر خوشنویسی در طول ۵۰ سال، تاثیرات عمیق و گسترده ای بر این هنر داشته و چهره ماندگار فرهنگ و هنر است.
وی خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است فردی ۵۰ سال در حوزه مدیریت فرهنگی آن هم نه از نوع انتصابی بلکه انتخابی فعالیت کند! اما ایشان در حدود ۲۵ انتخابات، با اکثریت مطلق به ریاست شورای عالی خوشنویسی منصوب شده و خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش 1 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1387-88 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:70.000…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه