استاد علی اشرف صندوق آبادی:

حضوراستاد امیرخانی در هنر خوشنویسی تاثیر عمیقی داشته است

استاد برجسته هنر خوشنویسی با اشاره به شخصیت استاد امیرخانی، چهره ماندگار هنر خوشنویسی، گفت: ایشان در طول ۵۰ سال، تاثیرات عمیق و گسترده ای بر این هنر داشته و چهره ماندگار فرهنگ و هنر است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، صندوق آبادی با اشاره به شخصیت بزرگ استاد امیرخانی ادامه داد: شخصیت چند وجهی یکی از ویژگی‌های بارز ایشان است که در عرصه فرهنگ مخصوصاً هنر خوشنویسی نقش ویژه‌ای دارد.
وی بیان کرد: انسانی بودن یکی از ویژگی های فرهنگ بوده و مدیریت فرهنگی نیز مدیریت انسانی است. مدیریت فرهنگی یکی از بخش‌های مهم و بسیار عمیق در حوزه مدیریت انسانی محسوب می‌شود؛ چراکه به دلیل طیف وسیعی از مخاطبان از نوجوانان گرفته تا کهنسالان، مدیریت فرهنگی با گستره کاری بسیار وسیع، پیچیدگی‌های فراوانی دارد.
این استاد خوشنویسی ادامه داد: از ویژگی‌های استاد امیرخانی مدیریت فرهنگی است و به عنوان شخصیت برجسته در هنر خوشنویسی در طول ۵۰ سال، تاثیرات عمیق و گسترده ای بر این هنر داشته و چهره ماندگار فرهنگ و هنر است.
وی خاطرنشان کرد: چگونه ممکن است فردی ۵۰ سال در حوزه مدیریت فرهنگی آن هم نه از نوع انتصابی بلکه انتخابی فعالیت کند! اما ایشان در حدود ۲۵ انتخابات، با اکثریت مطلق به ریاست شورای عالی خوشنویسی منصوب شده و خدمات گسترده‌ای ارائه کرده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • مترجم : علیرضا صدرمحمدی ناشر : انتشارات سیته تبلیغات محیطی در کشور ما دارای بیش از 100 سال سابقه است. تبلیغات بر روی دکه ها، سردر مغازه ها و بر روی تراموای اسبی ای که…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه