مدیر اجرایی انجمن خوشنویسان ایران:

شهرداری تهران در حوزه فرهنگی عملکرد مناسبی داشته است

استاد عارف براتی در حاشیه مراسم نکوداشت استاد غلامحسین امیرخانی، با اشاره به عملکرد مناسب شهرداری تهران در حوزه فرهنگی، گفت: شهرداری تهران نسبت به سایر حوزه های فرهنگی که در این حوزه وظیفه ذاتی دارند، به مراتب عملکرد بهتری داشته است.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، این استاد خوشنویسی با اشاره به اقدامات انجام شده در خانه فولادوند توسط سازمان زیباسازی شهر تهران، ادامه داد: اگر بخواهیم در جامعه امنیت برقرار شود باید ابتدا آن را در دل های مردم ایجاد کنیم؛ امنیت از آرامش درونی نشأت می گیرد، این مهم نیز تنها با هنر محقق می‌شود. چراکه هنر باعث ایجاد آرامش روحی و تلطیف آن می‌شود.
وی افزود: طبیعی است که اگر حوزه های مرتبط با فرهنگ بتوانند در این حوزه به تلطیف اجتماع کنند، آنگاه در جامعه امنیت برقرار می‌شود.
این استاد خوشنویسی با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در حوزه فرهنگی، گفت: اقدامات شهرداری تهران در حوزه فرهنگی به ویژه ایجاد موزه خط وخوشنویسی، یکی از کارهای بسیار شاخصی بود که محقق شد. شهرداری به نسبت حوزه های دیگر فرهنگی که دراین حوزه وظیفه ذاتی دارند، به مراتب عملکرد بهتری دارد.
براتی درباره نکوداشت استاد امیرخانی در موزه خوشنویسی ایران نیزگفت: استاد امیرخانی در یک کلمه سالار هنر خوشنویسی ایران است. وجود این استاد در دوره معاصر باعث شده بسیاری از جوانان به وفور و عالی تر از دوره های قبل در این حوزه از هنر حضور داشته باشند و رتبه های مختلف بسیاری از جشنواره ها را به خود اختصاص دهند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه