فقدان موزه خوشنویسی باعث شده بود آثار ارزشمند در خارج از کشور نگهداری شود

استاد احمد فلسفی، از اساتید خوشنویسی در حاشیه برگزاری نکوداشت استاد غلامحسین امیرخانی، گفت: داشتن یک موزه خوشنویسی بخشی از نیازهای این حوزه را پاسخ می دهد، چراکه در گذشته به دلیل فقدان چنین موزه‌ای تقریباً بیشترین و مهمترین آثار خوشنویسی در مجموعه های شخصی یا موزه های خارج از ایران نگهداری می‌شد.
استاد فلسفی با اشاره به اینکه یکی از ارکان هنر ایرانیان خط است، گفت: هنر خوشنویسی از زمان مانی پیامبر وجود داشته و او با نقاشی و خط خوش برای ترویج دین بهره می برد.
وی افزود: پس از اسلام خوشنویسی به صورت وسیع در ایران گسترش یافته و ایران را به دو هنر معماری و خوشنویسی می‌شناختند. همچنین اکثر موزه های دنیا، خط را هنر ایرانی می دانند.
این استاد خشنویسی خاطرنشان کرد: خوشنویسی؛ هنر کاملاً بومی ایران بوده و همه ارکان آن در داخل کشور شکل گرفته است. در طول بیش از هزار سال، میلیون ها اثر نفیس هنری در زمینه خوشنویسی خلق شده و کمتر هنری با چنین اصالت، قدمت و کیفیت که هویت فرهنگی یک جامعه را نشان دهد، یافت می‌شود.
وی ادامه داد: داشتن یک موزه خوشنویسی بخشی از نیازهای این حوزه را پاسخ می دهد، چراکه در گذشته به دلیل فقدان چنین موزه‌ای تقریباً بیشترین و مهمترین آثار خوشنویسی در مجموعه های شخصی یا موزه های خارج از ایران نگهداری می‌شد.
فلسفی با بیان اینکه جامعه‌ای که بزرگان خود را نشناسد، پیشرفت نمی‌کند، عنوان کرد: نکوداشت باید همراه با شناساندن باشد و در ضمن تجلیل از بزرگان یک حوزه، باید ارزش های شخصی وی نیز به مردم شناسانده شود تا نسبت به آنچه داریم شناخت کامل حاصل شود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سازمان زیباسازی یکی از بخش‌های مهم شهرداری محسوب می شود، باید با سایر ارگان‌های فرهنگی و هنری برای شناساندن هنر به مردم و استحکام فرهنگ مشارکت کنند، تا نسل‌های بعدی با شناخت بهتر به گذشتگان وصل شوند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربی به چه شکل بوده است؟ چه تفاوتی بین زیست شبانه در ایران با غرب وجود دارد؟ فضاهای زیست شبانه شهری در ایران واجد چه کیفیاتی هستند؟ تولید، کنترل…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه