استاد براتی، استاد خوشنویسی در خصوص نکوداشت امیرخانی:

استاد امیرخانی از نوابغ هنری کشور به حساب می آیند

استاد براتی از اساتید خوشنویسی با بیان اینکه استاد امیرخانی از پیشکسوتان خوشنویسی معاصر ایران است، گفت: ایشان در حال حاضر ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسی را به عهده دارند و یکی از نوابغ هنری کشور به حساب می‌آیند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با اشاره به اینکه استاد امیرخانی 12 سال مدیر خانه هنرمندان بودند، ادامه‌داد: استاد امیرخانی نزدیک به 30 سال است که ریئس انجمن خوشنویسان بوده و ریئس شورای ارزشیابی هستند که همه این موارد نشان دهنده عملکرد عالی و تاثیرگذار ایشان است.
استاد براتی به کتاب‌های تالیف شده از سوی استاد امیرخانی اشاره کرد و افزود: استاد امیرخانی ده‌ها هزار نسخه آثار تولید کردند، کتابهای نفیسی که در هنر خوشنویسی خاص و منحصر به فرد است.
به گفته این استاد خوشنویسی، کتابت "حافظ"، "مثنوی"، "سرو سایه افکن است"، "اشعار خیام" و "مناجات شعبانیه امیرالمومنین" از کتابهای اصلی است که به خط استاد امیرخانی کتابت شده و بارها در تیراژ بالا و صدها هزار نسخه به چاپ مجدد رسیده است.
استاد براتی باتاکید براینکه هنرمندان خوشنویس معاصر یا در محضر استاد امیرخانی تتلمذ کرده و یا از روش کار او آموخته‌اند، گفت: استاد امیرخانی خط را در محضر اساتیدی همچون حسن وحسین میرخانی فراگرفته‌است.
او درمورد سبک کتابت و خوشنویسی این استاد امیرخانی گفت: او به طور مشخص و حرفه‌ای خط نستعلیق کار می‌کنند اما از صاحب نظران اصلی درسایر سبک‌های خوشنویسی به شمار می‌رود.
استاد براتی از اساتیدی همچون فلسفی، صندوق آبادی، شیرازی و رهبران به عنوان شاگردان استاد امیرخانی یادکرد و ادامه داد: این افراد در محضر استاد تلمذ کرده و هرچه آموخته‌اند را به شاگردان خود منتقل کردند بنابراین به جرات می‌توان گفت هنرجویان خوشنویسی از مکتب استاد امیرخانی پیروی می‌کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته‌است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار برجا…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه