استاد براتی، استاد خوشنویسی در خصوص نکوداشت امیرخانی:

استاد امیرخانی از نوابغ هنری کشور به حساب می آیند

استاد براتی از اساتید خوشنویسی با بیان اینکه استاد امیرخانی از پیشکسوتان خوشنویسی معاصر ایران است، گفت: ایشان در حال حاضر ریاست شورای عالی انجمن خوشنویسی را به عهده دارند و یکی از نوابغ هنری کشور به حساب می‌آیند.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با اشاره به اینکه استاد امیرخانی 12 سال مدیر خانه هنرمندان بودند، ادامه‌داد: استاد امیرخانی نزدیک به 30 سال است که ریئس انجمن خوشنویسان بوده و ریئس شورای ارزشیابی هستند که همه این موارد نشان دهنده عملکرد عالی و تاثیرگذار ایشان است.
استاد براتی به کتاب‌های تالیف شده از سوی استاد امیرخانی اشاره کرد و افزود: استاد امیرخانی ده‌ها هزار نسخه آثار تولید کردند، کتابهای نفیسی که در هنر خوشنویسی خاص و منحصر به فرد است.
به گفته این استاد خوشنویسی، کتابت "حافظ"، "مثنوی"، "سرو سایه افکن است"، "اشعار خیام" و "مناجات شعبانیه امیرالمومنین" از کتابهای اصلی است که به خط استاد امیرخانی کتابت شده و بارها در تیراژ بالا و صدها هزار نسخه به چاپ مجدد رسیده است.
استاد براتی باتاکید براینکه هنرمندان خوشنویس معاصر یا در محضر استاد امیرخانی تتلمذ کرده و یا از روش کار او آموخته‌اند، گفت: استاد امیرخانی خط را در محضر اساتیدی همچون حسن وحسین میرخانی فراگرفته‌است.
او درمورد سبک کتابت و خوشنویسی این استاد امیرخانی گفت: او به طور مشخص و حرفه‌ای خط نستعلیق کار می‌کنند اما از صاحب نظران اصلی درسایر سبک‌های خوشنویسی به شمار می‌رود.
استاد براتی از اساتیدی همچون فلسفی، صندوق آبادی، شیرازی و رهبران به عنوان شاگردان استاد امیرخانی یادکرد و ادامه داد: این افراد در محضر استاد تلمذ کرده و هرچه آموخته‌اند را به شاگردان خود منتقل کردند بنابراین به جرات می‌توان گفت هنرجویان خوشنویسی از مکتب استاد امیرخانی پیروی می‌کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • زیبایى هاى شمیران (ارزشهاى مکانى-عناصر هویتى)عکس: رضا شکوریسال چاپ: 1396 واژه شمیران به منطقه نسبتاً وسیعى در کوهپایه هاى توچال که در شمال محدوده تهران واقع شده است اطلاق مى شود. این کتاب قصد دارد…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه