استاد علی اشرف صندوق آبادی، درمورد استاد امیرخانی گفت:

هنر این استاد بزرگوار در چلیپا دست نیافتنی است.

استاد علی اشرف صندوق آبادی، استاد خوشنویسی با بیان اینکه استاد امیرخانی به عنوان رییس انجمن خوشنویسان ایران و مدیر ارزشیابی خوشنویسان نزدیک به 40 سال است که در عرصه مدیریت هنری فعالیت دارند، گفت: جامعه خوشنویسی و هنری به این استاد مدیون است.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او با تاکید بر اینکه از نظر هنری استاد امیرخانی سرقله خوشنویسان معاصر به حساب می آیند، ادامه داد: قلم قدرتمند و پراعجاز این استاد در ترکیب بندی، چلیپا و کتابت بی نظیر است. استاد امیرخانی کسی است که با آثاری که خلق کرده این قدرت و برتری را در کشور و دنیا به نمایش گذاشته است.
استاد علی اشرف صندوق آبادی با تاکید براینکه کتابت این استاد از خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)بهترین کتاب خوشنویسی به حساب می آید، افزود: هنر این استاد بزرگوار در چلیپا دست نیافتنی است.
به گفته این استاد خوشنویسی، استاد امیرخانی با ترکیب ظرافت شیوه میرعماد و استحکام و قدرت شیوه کلهر شیوه جدیدی در خوشنویسی ابداع کرد که مورد استقبال و پسند همه خوشنویسان قرار گرفت.
استاد علی اشرف صندوق آبادی با اشاره به اینکه استاد امیرخانی در تربیت شاگرد در عرصه کنونی بهترین خوشنویسان را برای جامعه هنری تربیت کرده است، گفت: این شاگردان تربیت شده به دست این استاد در حال حاضر خودشان منشا تلاش و حرکت بوده و شاگردان دیگری را تربیت می‌کنند و در حقیقت باید گفت جامعه خوشنویسان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از روی آثار ایشان کارکرده اند.
او با تاکید براینکه استاد امیرخانی مشهورترین و محبوب ترین فرد در حوزه خوشنویسی هستند، ادامه داد: از نظر مدیریتی نیز ایشان 40 سال است که مسوولیت موسسه فرهنگی و هنری را به عهده دارد که در این چهار دهه 20 بار مورد انتخاب قرار گرفته است.
به گفته استاد علی اشرف صندوق آبادی این روند و این مدت زمان نشان می دهد که انتخاب ایشان همواره انتخابی بوده نه انتصابی و اینکه مدیریت ایشان پدرانه و دلسوزانه و عاشقانه ای داشته اند.
او با تاکید براینکه استاد امیرخانی همواره همت و تلاش خود را در مدیریت این موسسه به کارگرفته است، گفت: فردی که از سوی جامعه خوشنویسی بارها و بارها انتخاب شوند نشاندهند شایستگی بدون قید و شرط ایشان در این حوزه است.
استاد علی اشرف صندوق آبادی ادامه داد: استاد امیرخانی نقش بسیارمهمی در انجمن خوشنویسی و هنر خوشنویسی معاصر داشته است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربی به چه شکل بوده است؟ چه تفاوتی بین زیست شبانه در ایران با غرب وجود دارد؟ فضاهای زیست شبانه شهری در ایران واجد چه کیفیاتی هستند؟ تولید، کنترل…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه