سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران:

پیامهای محرم باید محتوای غنی داشته باشد/ محتوای پیامهای بیلبوردهای تبلیغاتی باید متناسب با محرم باشد

علی اعطا عضو و سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، گفت: بیلبوردهای شهری به عنوان رسانه قوی عمل می کنند و باید از این ظرفیت به درستی استفاده کرد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، اعطا در مورد اکران طرحهای فرهنگی روی سازه های تبلیغاتی سطح شهر با موضوع محرم، گفت: بیلبوردهای سطح شهر به عنوان رسانه قوی شهری عمل می کنند به همین دلیل باید از این ظرفیت به درستی استفاده کرد و سازمان زیباسازی شهر تهران در مناسبتهای مختلف از این بیلبوردها با هدف فرهنگ سازی به خوبی بهره مند شده است.
وی گفت: برهمین اساس در ماه محرم هم باید متناسب با محرم در مورد محتوای بیلبوردهای تبلیغاتی تصمیم گیری و برنامه ریزی شود و معمولا شهرداری تهران این رویه را داشته و باید ادامه پیدا کند .
عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه وقتی شهر عزادار است رسانه های در این مقدار نیز نیز باید چهره شان متناسب با هر مناسبتی تغییر پیدا کند، افزود: به عنوان مثال برای نوروز در مورد محتواشان، تم رنگی، شعارها و محتوا که مطرح می شود تصمیم گیری می کنیم درمورد محرم نیز باید به همین شکل باشد و تصمیم گیری ها درباره طرح ها باید متناسب با هر مناسبت باشد.
اعطا در مورد محتوای طرحهای فرهنگی که روی سازه های تبلیغاتی بیلبوردها کار می شود، گفت: با استفاده از هنرمندان برجسته ای که صاحب سبک هستند می شود سراغ طرح های خلاقانه رفت ضمن اینکه اینها متناسب با مناسبتهای خاص هستند، در عین حال بتوانند از لحاظ محتوایی هم عمق داشته و محتوای غنی پیدا کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه