بیلبوردهای قرار ما بر مسوولیت های اجتماعی تاکید فراون دارد/ رضایت مندی مردم از اکران طرح های فرهنگی "قرارما"

حسن خلیل آبادی رییس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: امروز فضای تبلیغات و المان های شهری یک نوع گفتگوی غیر مستقیم بین شهروندان برقرار می کند به همین دلیل می تواند در راستای ایجاد مسوولیت پذیری موثر باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، خلیل آبادی با اشاره به کمپین "قرار ما" که با موضوعات مربوط به مسوولیت های اجتماعی به صورت تعاملی، با همکاری و نظر سازمان بوستان ها و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند و سازمان زیباسازی شهر تهران روی سازه های تبلیغاتی سطح شهر اکران شده است، گفت: بیلبوردهای نصب شده در سطح شهر در راستای فرهنگ سازی دارای پیام های کوتاه و جملات بسیار خوب و موثر در حوزه پذیرش مسوولیت های اجتماعی است.
خلیل آبادی افزود: جملاتی که برای بیلبوردهای تبلیغاتی استفاده شده بر مسوولیت های اجتماعی تاکید فراوان دارد به همین دلیل می توان گفت که این کمپین با اهداف مدیریت شهری همخوانی دارد و می تواند بر شهروندان اثرگذاری داشته باشد.
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد: عده ای از مردم که در خصوص بیلبوردهای "قرار ما" صحبت می کنند بر این عقیده اند که پیام ها موثر بوده به همین دلیل از تغییر رویکرد فضای تبلیغات برای زیبایی شهر تشکر کردند.
خلیل آبادی با بیان اینکه در راستای فرهنگ سازی، پیام های تبلیغاتی باید غیر مستقیم و حساب شده باشد، گفت: اگر پیام ها غیر مستقیم به مردم داده شود می تواند تاثیر آموزشی بر افراد جامعه داشته باشد. به گفته رییس کمیته میراث فرهنگی و گردشگری شورای شهر تهران، ری و تجریش اگر به صورت مستقیم به مردم پیام دهیم آنها خیلی توجه نمی کنند چراکه از این پیام های نصیحت گونه در شهر زیاد است.
او تاکید کرد: این بیلبوردها توجه به مسوولیت های اجتماعی اشخاص را به آنها یادآور می شود به همین دلیل می‌تواند در بحث فرهنگ سازی بسیار موثر باشد و نظر مخاطبان را جلب کند.
خلیل آبادی با بیان اینکه امروز فضای تبلیغات و المان های شهری یک نوع گفتگوی غیر مستقیم بین شهروندان برقرار می کند، گفت: معتقدم سازمان زیباسازی اخیرا توانسته در راستای ایجاد مسوولیت پذیری اجتماعی موفق عمل کند.
او ادامه داد: اگر سازمان زیباسازی این شیوه ای که در پیش گرفته را ادامه دهد می تواند موضوع ارتقا فرهنگ سازی در شهر را تحقق بخشید.
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش اضافه کرد: اگر سازمان زیباسازی به حقوق شهروندی و همچنین زیبایی شهر برای ایجاد آرامش روحی و روانی توجه کند می تواند یک شهر زیست پذیر برای شهروندان به ارمغان بیاورد.

تبلیغات فرهنگی

آمار و اطلاعات

نگارخانه