زهرا صدراعظم نوری:

اکران طرح های فرهنگی "قرار ما" اقدامی متفاوت از سوی شهرداری بود / اکران چنین طرح هایی استمرار پیدا کند

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران گفت: تبلیغات محیطی یکی از راه هایی است که می تواند در بحث فرهنگ سازی بسیار اثرگذار باشد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، رییس کمیسیون سلامت شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به کمپین "قرار ما" که با موضوعات مربوط به مسوولیت های اجتماعی به صورت تعاملی، با همکاری و نظر سازمان بوستان ها و فضای سبز، سازمان مدیریت پسماند و سازمان زیباسازی شهر تهران روی سازه های تبلیغاتی سطح شهر اکران شده است، گفت: یکی از اقدامات ضروری که مدیریت شهری باید در راس برنامه هایش قرار دهد، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی شهروندان است.
صدراعظم نوری با بیان اینکه باید شرایط زندگی در یک شهر زیست پذیر به خوبی فراهم شود، افزود: در راستای ارتقاء فرهنگ عمومی شهروندان یکی از مهمترین ابزارها می تواند آموزش شهروندان از طریق بیلبوردها و دیگر سازه های تبلیغاتی نصب شده در سطح شهر باشد.
عضو شورای شهر تهران، به تبلیغاتی که در سطح شهر تهران انجام می شود، اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از زندگی شهروندان در بیرون از محیط منزل است به همین دلیل اگر در خیابان ها و فضاهای عمومی شهر در راستای ارتقاء فرهنگ سازی آموزش هایی به شهروندان داده شود، می تواند بسیار آموزنده باشد.
نوری با تاکید بر اینکه پیام های مختلفی که توسط تبلیغات محیطی به شهروندان منتقل شود می تواند به داشتن محیط زیست بهتر کمک کند، افزود: معتقدم تبلیغات محیطی می تواند زمینه زندگی بهتر و با کیفیت تر را برای شهروندان فراهم کند.
او یادآور شد: تبلیغات محیطی یکی از راه هایی است که می تواند در بحث فرهنگ سازی بسیار اثرگذار باشد، زمانی که شهروندان برای رفت و آمد به محیط کار و منزل ناگریز هستند مدت زمانی از وقت خود را در ترافیک بگذرانند، تبلیغاتی که در فضای عمومی شهر انجام می شود می تواند زمینه رساندن پیام مناسب را برای آنها فراهم کند.
رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، تاکید کرد: کمپینی که از سوی سازمان زیباسازی و با همکاری دو سازمان دیگر شهرداری تهران در سطح شهر به راه افتاده، اقدام بسیار خوبی است. بر این باورم که این اقدام متفاوت از سایر فعالیت های شهرداری تهران در سنوات گذشته است.
نوری اضافه کرد: این تبلیغات با یک رویکرد جدید و به صورت پیام هایی با شیوه ی نو با شهروندان صحبت می کند به همین منظور می توان گفت که پیام ها به راحتی ذهن مخاطب را با خود درگیر می کند.
عضو شورای شهر تهران، ری و تجریش با اشاره به اینکه پیام های قرار ما به مخاطب انگیزه می دهند، گفت: به دلیل اثر گذاری این پیام ها می توان آن را یکی از کمپین های خوب مطرح کرد. امیدوارم که اکران چنین کمپین هایی باموضوعات اجتماعی روی بیلبوردهای شهر استمرار پیدا کند.
او ادامه داد: ما باید بخشی از محیط های تبلیغات شهری را به پیام های فرهنگی اختصاص دهیم به این منظور که امروزه زباله بیشتر از حد استاندارد در شهر تولید می شود. اگر رفتارهای نامناسب شهروندان از طریق تابلوهای تبلیغاتی تغییر کند موجب ارتقاء سطح فرهنگ شهر نشینی و تقویت آن می شود.
رییس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، ری و تجریش تاکید کرد: اگر در خصوص بیلبوردهایی که در سطح شهر نصب می شود از مردم نظر سنجی هایی صورت گیرد و بازخوردهایی از آنها گرفته شود می تواند در جهت تقویت بیشتر کار موثر باشد. معتقدم حتی سازمان زیباسازی می تواند از ایده های شهروندان برای با کیفیت تر کردن کارها استفاده کند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه