مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران:

فعالیت های سازمان زیباسازی در جهت افزایش ذائقه هنری شهروندان است

دکتر برزین ضرغامی با اشاره به اکران طرح های تبلیغاتی کمپین " گفت و گو" در سطح شهر تهران، گفت: سازمان زیباسازی شهر تهران با انجام فعالیت های فرهنگی در سطح شهر تهران، تلاش می کند ذائقه هنری شهروندان را تغییر و افزایش دهد.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران، در باره کمپین " گفت و گو" به مطرح شدن نظرات مختلف اشاره کرد و افزود: نقدهای متفاوتی نسبت به اکران این طرح ها وجود دارد که بررسی این نظرات و نگاه ها منوط به میزان جامعه آماری منتقدین است. سازمان زیباسازی سعی کرده است در کنار هر فعالیت فرهنگی که انجام می دهد، میزان رضایت مردم را نیز از طرق مختلف مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد که البته درباره این کمپین هنوز نتایج مورد نظر مشخص نشده است که بتوان بر اساس آن نقدها یا تعریف های موجود را تایید کرد.
وی همچنین گفت: ذائقه و سلیقه افراد با هم متفاوت است و نمی توان انتظار داشت در باره یک موضوع واحد همه توافق نظر داشته باشند و به یک میزان رضایت یا نارضایتی نشان داده و قضاوت یکسانی داشته باشند. چون متخصصین از یک نگاه و افراد غیر متخصص از منظر دیگری نظرات خودشان را بیان می کنند.
ضرغامی با بیان اینکه در کمپین " گفت و گو" بیشتر به انتقال پیام ها با موضوع گفت و گو توجه شده، ادامه داد: در این کمپین موضوع گرافیک طرح ها هم مورد توجه بوده و نمی توان گفت نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده ایم، اما سعی کردیم برای ارتباط آسان تر با مخاطبان به موضوع "گفت و گو" به دلیل اهمیت موضوع و حل بسیاری از مشکلات از این طریق، به صورت ویژه تری بپردازیم.
گفتنی است سازمان زیباسازی شهر تهران، در حال حاضر در ادامه فعالیت های فرهنگی خود، بخشی از سازه های تبلیغاتی سطح شهر را به طرح هایی با موضوع گفت و گو اختصاص داده است.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه