اولین جلسه هم اندیشی سومین رویداد نگارخانه ای به وسعت یک شهر برگزار شد(بخش دوم)

در جانمایی به موقعیت های فرهنگی و سیاسی مثل مساجد، کلیسا یا سفارت دقت شد

امیر سقراطی نیز در ادامه با اشاره به اینکه در دوره دوم جانمایی کل آثار بر اساس محوربندی شرق به غرب و غرب به شرق اتوبان ها و خیابان ها صورت گرفت، گفت: در جانمایی به موقعیت های فرهنگی و یا سیاسی مثل موزه ها، مساجد، کلیساها و یا سفارت ها دقت شد تا مضمون اثر و ملیت هنرمند با محل نمایش اثر همخوان و مرتبط باشد.
 

او با بیان اینکه تمام بیلبوردها و عرشه ها براساس نقشه های شهری پیدا و براساس اندازه شان، به آثار هنری اختصاص یافت، افزود: می توان به این رویداد به عنوان موزه در شهر نگاه کرد و کار انتخاب هر محور را به یک گروه سپرد.
سقراطی با تاکید بر اینکه در تخصیص آثار در شمال و جنوب شهر عادلانه و یکسان برخورد کردیم، گفت: آثار خارجی را فقط در شمال شهر به نمایش نگذاشتیم و به همان میزان آثار مذهبی را هم در شمال شهر به نمایش گذاشتیم که در جنوب شهر به نمایش درآمد.
در ادامه جلسه زهرا نژاد بهرام، عضو شورای شهر تهران با طرح این سوال که هدف از برگزاری سومین دوره نگارخانه ای به وسعت یک شهر چیست؟، گفت: این رویداد را یک اتفاق انسان محور بدانیم و در انتخاب آثار به مفهوم اهمیت انسان توجه کنیم.
او با اشاره به اینکه شعار مدیریت شهری برپایه شهر انسان محور است، افزود: فکرمیکنم اگر در این دوره و در اکران آثار هنری به مفهوم انسان در شهر بپردازیم اتفاق جذاب تری روی دهد.
مکان یابی، عنوان یابی و اثریابی مواردی بود که نژاد بهرام به آنها اشاره کرد و ادامه داد: شناخت نسبت به این موارد در کنار نیازسنجی و نظرسنجی می تواند اتفاق بهتری را در تهران رقم بزند.
قباد شیوا با بیان اینکه به فکر جانمایی جدیدی در پارک ها و میادین شهر باشیم، گفت: این رویداد مال همه مردم از همه اقشار است و خیلی از اقشار مردم در محلات زندگی میکنند و در طول هفته به اتوبان ها و خیابان ها سر نمی زنند.
به گفته او می توان به جای بیلبوردها از تابلوهای الکترونیکی و بدنه اتوبوس ها استفاده کرد.
سعید شهلاپور با اشاره به برگزاری دو دوره قبل نگارخانه ای به وسعت یک شهر، گفت: مردم محلات هم از برگزاری این طرح باخبر بودند و باعلاقه پیگیر برگزاری این رویداد بوده اند.
به گفته او اگر مناسبت هایی مذهبی به تاریخ برگزاری رویداد نزدیک است می توان بخشی از آثار را به آن موضوع خاص اختصاص داد.
شهلاپور افزود: به مناسبت چهلمین سال انقلاب، پیشنهاد می شود این دوره به هنر انقلاب در ایران و جهان بپردازیم.
دکتر برزین ضرغامی، مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه نگارخانه ای به وسعت یک شهر کار موفقی بوده است، گفت: کار موفق را بدون توجه به مرجع اجرایی اولیه باید ادامه داد.
او با بیان اینکه هر فردی بر اساس دانش و آگاهی خود این نگارخانه را ارزیابی کرده است، افزود: بعضی از ایرادهای به دو دوره قبل این نگارخانه وارد است و بعضی ایرادها هم تک بعدی است.
دکتر ضرغامی با تاکید بر اینکه در دوره جدید بهتر است به یک چهارچوب درست برسیم، گفت: با اکران آثار هنری ایران و جهان در سطح شهر تلاش می کنیم تا ذائقه هنری شهروندان را ارتقاء دهیم.
به گفته مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران با توجه به شرایط اقتصادی در اکران آثار هنری نگارخانه ای به وسعت یک شهر باید مراقب باشیم به شرکت های تبلیغاتی لطمه نخورد.
در ادامه این جلسه دکتر فرزام، با بیان اینکه دربرگزاری نگارخانه ای به وسعت یک شهر باید به شرایط شرکت های تبلیغاتی که دچار مشکل نگردند، توجه کنیم، گفت: چنانچه بتوانیم این رویداد را نیمه دوم سال جاری اجرا کنیم فرصت بیشتری برای برگزاری مطلوب آن خواهیم داشت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه