دکتر قطب الدین صادقی، کارگردان و مدرس دانشگاه و بازیگرتئاتر سینما و تلویزیون:

باید فرهنگ درست شهرنشینی و رعایت مسائل زیبایی را به مردم آموزش دهیم

دکتر قطب الدین صادقی تماشاخانه دار تئاتر ، کارگردان تئاتر ، مدرس دانشگاه و بازیگرتئاتر سینما و تلویزیون درباره مشارکت مردم برای زیباترشدن منظر عمومی شهر، گفت : توجه و مشارکت مردم در این نوع طرحها زمانی جنبه عملی و گسترده ای به خودش می گیرد که مردم دغدغه مالی نداشته باشند . اگر این گونه باشد مردم هم دوست دارند چهره شهرشان زیبا و دلنشین باشد و راهکارهای خودشان را مطرح خواهند کرد .
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، او درباره پیشنهاداتش برای زیبا تر شدن منظر شهری ادامه داد: توجه به ساختارهای شهری باید مورد توجه قرارگیرد. نکته مهم آموزش صحیح به مردم در باب فرهنگ درست شهرنشینی و رعایت مسائل مختلف در بحث زیبایی محل سکونت و خیابان شهرها است. سازمان فرهنگی هنری شهرداری باید در هر محله ای این کارها را با جدیت دنبال کند . با کم کردن خودخواهی ها و تک محور عمل کردن می توانیم به نتایج خوبی برسیم.
کارگردان دخمه شیرین درباره اینکه چگونه سازمان زیباسازی می توا ند از ظرفیت مردمی در زیبا شدن چهره شهرها استفاده کند، افزود: تشکیل کارگروههای تخصصی در سرای محله هر منطقه باعث می شود مردم تشویق و ترغیب به این نوع کارهای عمرانی و اجتماعی بشوند .
او درباره این پرسش که هنرمندان در زیباتر شدن چهره شهر چه کارهایی می توانند انجام بدهند، گفت : به نظرم شهرداری و سازمان‌های مرتبط باید ازهنرمندانی که کار فرهنگی و اجتماعی می‌کنند حمایت بیشتری انجام بدهد

معرفی کتاب

  • به کوشش: محمدحسن حامدی سال چاپ: ۱۳91 هنر مجسمه سازی در ایران اوج و حضیض های بیشماری را شاهد بوده است، چه به عقیده بسیاری از صاحب نظران، همین اوج و حضیض های تاریخی این…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه