همزمان با برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب:

اکران کمپین تبلیغات فرهنگی مفاخر ایران

همزمان با سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب نزدیک به 100 سازه فرهنگی در تهران به اکران تصاویر مفاخر ایران اختصاص پیدا کرده است.
 

همزمان با سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب نزدیک به 100 سازه فرهنگی در تهران به اکران تصاویر مفاخر ایران اختصاص پیدا کرده است.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، شهر تهران این روزها با برگزاری نمایشگاه کتاب، هفته فرهنگی را به نیمه رسانده است؛ از این رو سازمان زیباسازی به دنبال رسالت خود برای همسان سازی و یکپارچگی فضای شهر همزمان با مناسبت های مختلف اقدام به اکران طرح های فرهنگی از چهره مفاخر برای شناساندن آنها به شهروندان تهرانی کرده است.
گفتنی است در این طرح نزدیک به صد سازه فرهنگی مناطق 22 گانه به ارائه تصاویر مفاخر و افراد برجسته فرهنگی مانند محمد محیط طباطبایی، شهید مطهری، محمدعلی موحد، یحیی مهدوی، ابوالحسن نجفی، سعید نفیسی، محسن هشترودی، نیما یوشیج، محمدجعفر محجوب و .... پرداخته است.

معرفی کتاب

  • تلفیق هنر با معماری به عنوان دستاوردی بشری در طول تاریخ بزرگترین شاهکارهای ماندگار را برای انسان امروزی به یادگار گذاشته است. به عقیده بسیاری همین تلفیق است که معنایی خاص به زندگی و آثار…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه