زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران:

بیلبوردهای شهر به مرور زمان اثرات خود را در جامعه نشان می دهند

زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت: بدون تردید هدف بیلبوردهای تبلیغاتی درست است اما خیلی سطحی نشان داده می شوند به همین منظور توصیه می کنم که در خصوص طراحی از نظر هنرمندان و طراحان حرفه ای بیشتر استفاده شود تا مفاهیم بیشتر بر مردم تاثیر بگذارد.
 

زهرا نژادبهرام عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، گفت: بدون تردید هدف بیلبوردهای تبلیغاتی درست است اما خیلی سطحی نشان داده می شوند به همین منظور توصیه می کنم که در خصوص طراحی از نظر هنرمندان و طراحان حرفه ای بیشتر استفاده شود تا مفاهیم بیشتر بر مردم تاثیر بگذارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، او با اشاره به اقدام سازمان زیباسازی در خصوص نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوع حمایت از کالاهای ایرانی در سطح شهر، اظهار داشت: به نظرم اقداماتی که در راستای حمایت از کالاهای ایرانی انجام می شود خوب است اما طراحان باید به این موضوع توجه داشته باشند که ما تولیدکنندگان خانم هم در کشور داریم.
او افزود: بیشتر کالاهایی که در بیلبوردها نمایش داده می شود شخصیت تولید کنندگان مرد را نشان می دهد در حالی که ما در ایران تولید کننده خانم هم بسیار داریم.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، ری و تجریش گفت: ما باید رفتارمان را خارج از جنسیت در جامعه نشان دهیم تا بدین امر در کشور همدلی ایجاد کنیم. بسیاری از خریداران جدی در کشور بانوان هستند. هر اندازه که بانوان همدلیشان نسبت به یک کالا بیشتر شود از آن کالا خرید زیادتری انجام می دهند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • نحوه شکل‌گیری زیست شبانه شهری در جوامع غربیشهرها در همه جوامع تا قبل از اختراع یا اکتشاف برق در سال 1880 شب‌ها سوت‌وکور بودند. کمتر کسی حاضر بود آسایش و امنیت خانه را با قدم…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه