محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران:

امیدواریم کمپین کالای ایرانی شرایط بهبود اقتصاد کشور را فراهم کند

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران،گفت: امیدواریم با مطالعه و پژوهشی که سازمان زیباسازی در خصوص نصب بیلبوردهای تبلیغاتی انجام می دهد بتواند بازخورد و اثرگذاری کار خود را استخراج کند.
 

محمدجواد حق‌شناس عضو شورای شهر تهران،گفت: امیدواریم با مطالعه و پژوهشی که سازمان زیباسازی در خصوص نصب بیلبوردهای تبلیغاتی انجام می دهد بتواند بازخورد و اثرگذاری کار خود را استخراج کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران، او با اشاره به اقدام سازمان زیباسازی در خصوص نصب بیلبوردهای تبلیغاتی با موضوع حمایت از کالاهای ایرانی در سطح شهر، ادامه داد: از این اقدامی که از سوی سازمان زیباسازی صورت گرفته تشکر می کنم و امیدوارم که این اقدام با حمایت شورای شهر بتواند گام مثبتی در حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ملی باشد.
او افزود: امیدواریم این کمپین فرصتی را فراهم کند که با توجه دادن به مردم زمینه حمایت از کالای ایرانی و بهبود اقتصاد کشور فراهم شود.
حق شناس ادامه داد: امیدواریم این بیلبوردهای تبلیغاتی بیشترین تاثیر را بر مردم بگذارد، ما امکانی داریم که تابلوهای محیطی و شهری که حاصل هنر طراحان است با ایجاد واژه های مناسب بتواند بیشتر اثر خود را بر مخاطب بگذارد.
به گفته عضو شورای شهر تهران نمی توانیم بر تاثیر بیلبوردها بر مردم شکی داشته باشیم هرچند که باید در این زمینه کارهای پژوهشی انجام دهیم.

معرفی کتاب

  • مجموعه  مقالات به کوشش:  مرکز پژوهشی هنر، معماری و شهرسازی نظر سال چاپ:  1392رشـد مباحـث مربـوط به پیاده روی و پیاده راه هـا و توجه به عابر پیاده به عنوان سرمایه شهر و شکل گیری…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه