الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران:

باید سرمایه‌ گذاری های فرهنگی مردم را بهبود بخشید

الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بدون تردید رویداد بهارستان باعث شده که هنرمندان برای خلق آثار هنری در میان شهروندان و فضاهای شهری بیشتر حضور پیدا کنند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری او با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی در سال گذشته و برگزاری سومین سالانه هنرهای شهری بهارستان، اظهار داشت: ادامه برگزاری سالانه «بهارستان» را به شهر آوردن و برای همه شهروندان قرار دادن آفریده‌های هنرمندان هنرهای تجسمی است و آن را می‌توان کاری در راستای مفهوم «حق به شهر » تحلیل کرد.
او افزود: این اقدامات نشانه‌ای از بالندگی مدیریت شهری بوده و خوشبختانه مدیریت جدید با فعالیت ها، برنامه‌ها و رویدادهای سازنده و مردم پسند سر ناسازگاری ندارد، بلکه به ادامه و بهبود مسائل پرداخته است.
رئیس شورای اسلامی استان تهران با بیان اینکه هنر شهری باید در روزمره و سایه‌روشن‌های شهر، جایی که مردم هستند در دسترس باشد، گفت: با چنین روندهایی می‌توان سرمایه‌گذاری فرهنگی مردم را بهبود بخشید و پربارتر کرد و با بهبود آگاهی و سرمایه‌گذاری فرهنگی، خواسته، پذیرش، و سلیقه‌ی مردم کمتر دچار آسیب و کم و کاستی می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش تصریح کرد: «بهارستان» میدان آمدن هنرمندان برای آفرینش در میان مردم و در فضاهای شهر بوده است.
فخاری تاکید کرد: مردم در جریان رخدادها، مشکلات و شیوه‌ی روبرو شدن مدیریت شهری با مساله ها نبوده‌اند و نیستند، برای همین چه بسا آزردگی از دیدن درخت مرده و کُنده‌های برجای مانده غلبه دارد. اگر مردم برپایه‌ی به رسمیت شناخته شدن حقشان در محله و شهر از آنچه رخ داده آگاه شوند، از افزایش درختان مرده می توان پیشگیری، برای جایگزینی‌شان برنامه‌ریزی و برای بازمانده‌ی پیکر درختان کارهای هنری مورد پذیرش مردم انجام داد.

معرفی کتاب

معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه