الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران:

باید سرمایه‌ گذاری های فرهنگی مردم را بهبود بخشید

الهام فخاری عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: بدون تردید رویداد بهارستان باعث شده که هنرمندان برای خلق آثار هنری در میان شهروندان و فضاهای شهری بیشتر حضور پیدا کنند.
 

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان زیباسازی شهرداری او با اشاره به اقدامات سازمان زیباسازی در سال گذشته و برگزاری سومین سالانه هنرهای شهری بهارستان، اظهار داشت: ادامه برگزاری سالانه «بهارستان» را به شهر آوردن و برای همه شهروندان قرار دادن آفریده‌های هنرمندان هنرهای تجسمی است و آن را می‌توان کاری در راستای مفهوم «حق به شهر » تحلیل کرد.
او افزود: این اقدامات نشانه‌ای از بالندگی مدیریت شهری بوده و خوشبختانه مدیریت جدید با فعالیت ها، برنامه‌ها و رویدادهای سازنده و مردم پسند سر ناسازگاری ندارد، بلکه به ادامه و بهبود مسائل پرداخته است.
رئیس شورای اسلامی استان تهران با بیان اینکه هنر شهری باید در روزمره و سایه‌روشن‌های شهر، جایی که مردم هستند در دسترس باشد، گفت: با چنین روندهایی می‌توان سرمایه‌گذاری فرهنگی مردم را بهبود بخشید و پربارتر کرد و با بهبود آگاهی و سرمایه‌گذاری فرهنگی، خواسته، پذیرش، و سلیقه‌ی مردم کمتر دچار آسیب و کم و کاستی می‌شود.
عضو شورای اسلامی شهر تهران و ری و تجریش تصریح کرد: «بهارستان» میدان آمدن هنرمندان برای آفرینش در میان مردم و در فضاهای شهر بوده است.
فخاری تاکید کرد: مردم در جریان رخدادها، مشکلات و شیوه‌ی روبرو شدن مدیریت شهری با مساله ها نبوده‌اند و نیستند، برای همین چه بسا آزردگی از دیدن درخت مرده و کُنده‌های برجای مانده غلبه دارد. اگر مردم برپایه‌ی به رسمیت شناخته شدن حقشان در محله و شهر از آنچه رخ داده آگاه شوند، از افزایش درختان مرده می توان پیشگیری، برای جایگزینی‌شان برنامه‌ریزی و برای بازمانده‌ی پیکر درختان کارهای هنری مورد پذیرش مردم انجام داد.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • "فصلنامه معماری و شهر سازی" در شماره 104 خود که پاییز 90 منتشر گردید به موضوعات مختلفی در ارتباط با سازمان زیباسازی پرداخت با کلیک بر روی نام مقاله می توانید آن را مشاهده کنیدیک…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه