اسامی منتخبین بخش تخم مرغ های نوروزی بهارستان 97 اعلام شد

اسامی منتخبین بخش تخم مرغ های نوروزی بهارستان 97 اعلام شد.
 

به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، به دنبال اعلام فراخوان بخش تخم مرغهای نوروزی، رویداد بهارستان 97، تعداد 957 طرح از 435 هنرمند در بخش دانشجویی و 2968 طرح از 1364 هنرمند در بخش حرفه ای ارائه و توسط دبیرخانه رویداد بهارستان ثبت شد.
بعد از بررسی آثار از سوی شورای انتخاب آثار در تاریخ 30 بهمن ماه در عمارت عین الدوله، این شورای با در نظر گرفتن رویکرد سومین سالانه هنرهای شهری بهارستان 97، ویژگی‌های هنری و ارتباط طرح‌های ارائه شده با موضوعیت رویداد بهارستان، تعداد 79 طرح از 79 هنرمند را در بخش دانشجویی و 306 طرح از 306 هنرمند را در بخش حرفه ای انتخاب کردند که اسامی افراد منتخب به شرح ذیل است:

اسامی پذیرفته شدگان در بخش حرفه ای

اسامی پذیرفته شدگان در بخش دانشجویی

معرفی کتاب

  • نام کتاب: کیفیت زندگی شهری ناشر: موسسه نشر شهر تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنرهای شهری سازمان زیباسازی شهر تهران شمارگان: 3000 جلد نوبت و سال انتشار: چاپ اول   بحث کیفیت زندگی، تاریخی…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه