اسامی منتخبین بخش درختستان بهارستان 97 اعلام شد

اسامی منتخبین بخش درختستان بهارستان 97 از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران اعلام شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، با اعلام فراخوان بخش درختستان رویداد بهارستان 97، تعداد 1090 طرح از 517 هنرمند به دبیرخانه ارائه شد که در نهایت آثار رسیده در عمارت عین الدوله از سوی شورای انتخاب آثار مورد برسی قرار گرفت.
گفتنی است شورای انتخاب آثار با درنظر گرفتن رویکرد سومین سالانه هنرهای شهری بهارستان 97، ویژگی‌های هنری، قابلیت اجرا و ارتباط طرح‌های ارائه شده با موقعیت‌های شهری، تعداد 40 طرح را از 40 هنرمند در بخش درختستان به شرح زیر انتخاب نمود که اسامی افراد منتخب به شرح ذیل است:

ردیف نام ونام خانوادگی
          1          عباس مجیدی
          2          احمد سلیمانی
          3          سروش ایزدبخش
          4          بهنام آخربین
          5          علی وزیری
          6          نگار مبارک زاده
          7          مژگان کریمی
          8          بیژن غنچه پور
          9          روح الله شمسی زاده ملکی
        10        سارا تهرانی نیا
        11        بنیامین توکل
        12        سمانه مطلبی سلوط
        13        حمید عربی
        14        مرجان اصلانی
        15        مرتضی شعبانی
        16        آنه محمد تاتاری
        17        معصومه روستا
        18        همراه تاتاری
        19        حمیدرضا فتوحی
        20        سیدعباس میرشریفی
        21        سحر خلجی
        22        حمزه حیدری فر
        23        منصوره فیضی
        24        مهدی محبعلی
        25        فاطمه حیدری
        26        مهدی زارعی
        27        سارا روحی صفت
        28        مهدی شیراحمدی
        29        فرخ لقا حیدر
        30        سپیده رزمجو
        31        فاطمه اکبری بورانی
        32        فریبا بروفر
        33        مریم احمدی
        34        ساره ارباب معروف
        35        زهرا رحیمی
        36        محبوبه حسینی موسی
        37        هدایت صحرایی
        38        اعظم حسین آبادی
        39        نگار نادری پور
        40        مهدی جعفررنگچی

معرفی کتاب

  • نام کتاب:برگ­های پژوهش 1 (اسناد و آراء نشست­های پژوهشی هنر-نگارخانه برگ1387-88 نویسنده:محمدحسن حامدی ناشر:نشر پیکره تهیه شده در: معاونت برنامه­ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش شمارگان: 1500 جلد قیمت:70.000…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه