سیدرضا حسینی، هنرمند و مجسمه ساز:

نصب مجسمه در فضای شهر موجب آرامش فکری شهروندان می شود

سیدرضا حسینی، یک هنرمند و مجسمه ساز با بیان اینکه باید درگیری ذهنی میان مفاهیم حجمی و هنری و مردم عادی ایجاد کرد، گفت: اگر مجسمه های شهری به موقع و به جا نصب شوند، می تواند به آرامش فکری شهروندان کمک کرده و طراوت را به شهر بیاورد و ایجاد تنوع بصری کند.

 

سیدرضا حسینی، یک هنرمند و مجسمه ساز با بیان اینکه باید درگیری ذهنی میان مفاهیم حجمی و هنری و مردم عادی ایجاد کرد، گفت: اگر مجسمه های شهری به موقع و به جا نصب شوند، می تواند به آرامش فکری شهروندان کمک کرده و طراوت را به شهر بیاورد و ایجاد تنوع بصری کند.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، سیدرضا حسینی اشلقی وجود آثار هنری در فضای شهر را عاملی برای آرامش فکری شهروندان دانست و ادامه داد: خیلی از آثارهای هنری نمی تواند موجب آرامش فکری شهروندان باشد بلکه حتی ناخواسته فضای سنگین شهر را تشدید کند، ولی اگر مجسمه های شهری آنچه در خور شهر هست باشد، می تواند به آرامش فکری شهروندان کمک کند و طراوت به شهر بیاورد .
او در پاسخ به اینکه استفاده از آثار هنری در حفظ مناطق تاریخی و قدیمی موثر است؟ گفت: معمولاً مناطقی که دارای بافت های تاریخی هستند، از این بابت مهم و ویژه هستند و باید حفظ شوند، یعنی خیلی نباید به آن چیزی اضافه شود مگر اینکه یک برخورد بسیار خاص و درستی انجام شود که نه به بافت تاریخی صدمه بزنند و نه اثر حجمی از بین برود.
به گفته حسینی بسیاری از فضاهای تهران احتیاج به مجسمه ندارد، یعنی باید به مراتب خلوت تر از چیزی که هست باشد تا یکسری المان ها و ویژگی ها دیده شوند، چون در شلوغی که به واسطه احجام شهری یا تابلوهای شهری و بیلبوردها به وجود می آید، اثر هنری به درستی در دید شهروندان قرار نمی گیرد.
این هنرمند افزود: انواع و اقسام المان های شهری که می بینید و در تهران بسیار است، یکدیگر را کاور کردند و دیده نمی شود. انقدر فضا شلوغ می شود که منِ بیننده و شهروند ترجیح می دهم از این مساله رد شوم، یعنی درگیری ایجاد نمی کنند؛ لازم است به این مساله بسیار توجه کنیم مخصوصا در فضای تاریخی، چون دارای عقبه تاریخی خاصی هستند و تبار مشخصی دارند ماجرا بسیار حساس تر می شود.
به گفته حسینی باید برای سفارش و انتخاب آثار و نصب آن در سطح شهر وسواس بیشتر و مدیریت و داوری داشت.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • تهیه شده در: معاونت برنامه¬ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران- مدیریت مطالعات و آموزش-واحد آموزش نوبتو سال انتشار:1390 مباحث کتاب: رشد مباحث مربوط به پیاده روی و پیاده راه ها و توجه به عابر…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

بنر لینک کتابخانه

نگارخانه