شرکت در دوبخش جشنواره بهارستان ۹۷ تمدید شد

دبیرخانه سومین سالانه بهارستان ٩٧ با توجه به درخواست هنرمندان زمان شرکت در دو بخش "هنرهای محیطی و آذین بندی خلاق و نو گرا" و " دیوارهای کوچک شهر من" را تمدید کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، علاقه مندان شرکت در بخش دیوارهای کوچک شهر من تا یکشنبه ٢٩ بهمن١٣٩٦ و در بخش هنرهای محیطی و آذین بندی خلاق و نوگرا تا سه شنبه ٢٤ بهمن ١٣٩٦ فرصت دارند اثار خود را برای بررسی نظر شورای سیاستگذاری به دبیرخانه ارایه کنند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه