از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران نصب شد:

دومین نسخه از اثر حجمی مادر در مقابل بهشت مادران

اثر حجمی مادر نسخه دوم کاری است که پیش از این در بوستان ولایت یا همان بوستان شهربانو نصب شده است. این اثر حجمی در مقابل بهشت مادران در بزرگراه حقانی نصب شد.
 

اثر حجمی مادر نسخه دوم کاری است که پیش از این در بوستان ولایت یا همان بوستان شهربانو نصب شده است. این اثر حجمی در مقابل بهشت مادران در بزرگراه حقانی نصب شد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سامان زیباسازی شهر تهران، مجسمه مادر یک اثر فیگوراتیو است که با بخشهایی مانند نوزاد در آغوش و بالهایی که بر دوش مجسمه گذاشته شده است؛ تلاش می کند تا بارزترین صفت مادری یعنی فرشته بودن را برجسته تر کند.
مجسمه مادر 5/4 متر ارتفاع داشته و جنس آن از بتن گلاسه است، حسین شناور از هنرمندان مجسمه ساز که نسخه اول این اثر حجمی را طراحی و در بوستان شهربانو جانمایی کرده است، معتقد است کارش با الهام از مهر و محبت و صفت فرشته وار مادر طراحی شده است.
این اثر حجمی در مقابل درب ورودی بهشت مادران نصب شد، شناور در این باره گفت: این مجسمه فیگور مادری است که یک نوزاد را در آغوش دارد و بالهایی که برروی پشتش گذاشته شده اشاره به حقیقت وجودی مادران یعنی فرشته صفتی دارد.
شناور از هنرمندان مجسمه ساز کشورمان است که پیش از این نیز کارهایی را برای سازمان در حوزه آثار حجمی انجام داده است او یکی از جذابترین کارهایش را اثری میداند با عنوان سیاه و سفید.
این هنرمند مجسمه ساز در مورد کارش گفت: یکی از جذابترین کارهایم بالاتر از میدان آرژانتین به اسم سیاه و سفید جانمایی شده است، اثری فیگوراتیو که تلاش میکند موضوع مهمی را به مخاطبی که درکار را میبنید، منتقل کند.
به گفته این هنرمند در مرکز کار یک گور خر قرار دارد و در دوطرف آن یک آدم سیاه و یک آدم سفید که در حال کشیدن گور خر به سمت خود هستند.
شناور معتقد است این اثر مفهمومی و آثاری از این دست میتواند در فضای شهری نقش درستی را اجرا کرده و موثر باشند.

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • همایش بازنمایی فضاهای شهری در هنر و ادبیات مجموعه مقالات به کوشش: معاونت برنامه ریزی و توسعه سازمان زیباسازی شهر تهران سال چاپ: 1392   امروزه فضای شهری به عنوان فضایی واسط میان دنیای درون…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آمار و اطلاعات

نگارخانه