در اطلاعیه از سوی شورای سیاستگذاری بهارستان 97 اعلام شد:

مبالغ و هدایای ورودی به هر بخش از این دوره از جشنواره نوروزی

شورای سیاستگذاری بهارستان 97 در اطلاعیه ای مبالغ و هدایای ورودی به هر بخش از این دوره از جشنواره نوروزی را اعلام کرد.
 

شورای سیاستگذاری بهارستان 97 در اطلاعیه ای مبالغ و هدایای ورودی به هر بخش از این دوره از جشنواره نوروزی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، به دنبال انتشار فراخوان و با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های مکرر هنرمندان در نحوه‌ محاسبه مبالغ بخش‌های سه‌گانه‌ی رقابتی، شورای سیاست‌گزاری به‌منظور روشنگری و تسهیل حضور هنرمندان، مقررات مالی بهارستان ۹۷ را به‌شرح زیر اصلاح میشود:
۱. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "درختستان" مجموعاً، یکجا و به‌طور مقطوع ۸۰ میلیون ریال (هشت میلیون تومان) تعیین شده است این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۲. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "دیوارهای کوچک شهر من"، مجموعا، یکجا و به‌طور مقطوع ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده است. این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۳. مبلغ هدیه ورودی پذیرفته‌شدگان بخش "هنرهای محیطی و آذین‌بندی نوگرا" ۳۰ میلیون ریال (سه میلیون تومان) است، هزینه‌های اجرایی آثار با توجه به طرح و نظر شورای کارشناسی رویداد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره: تصمیم‌گیری در خصوص موارد ویژه با نظر شورای کارشناسی خواهد بود.

برای دیدن اطلاعیه اینجا را کلیک نمایید

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

آمار و اطلاعات

نگارخانه