در اطلاعیه از سوی شورای سیاستگذاری بهارستان 97 اعلام شد:

مبالغ و هدایای ورودی به هر بخش از این دوره از جشنواره نوروزی

شورای سیاستگذاری بهارستان 97 در اطلاعیه ای مبالغ و هدایای ورودی به هر بخش از این دوره از جشنواره نوروزی را اعلام کرد.
 

شورای سیاستگذاری بهارستان 97 در اطلاعیه ای مبالغ و هدایای ورودی به هر بخش از این دوره از جشنواره نوروزی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان زیباسازی شهر تهران، به دنبال انتشار فراخوان و با توجه به ابهام‌ها و سوال‌های مکرر هنرمندان در نحوه‌ محاسبه مبالغ بخش‌های سه‌گانه‌ی رقابتی، شورای سیاست‌گزاری به‌منظور روشنگری و تسهیل حضور هنرمندان، مقررات مالی بهارستان ۹۷ را به‌شرح زیر اصلاح میشود:
۱. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "درختستان" مجموعاً، یکجا و به‌طور مقطوع ۸۰ میلیون ریال (هشت میلیون تومان) تعیین شده است این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۲. مبلغ قابل پرداخت به پذیرفته‌شدگان بخش "دیوارهای کوچک شهر من"، مجموعا، یکجا و به‌طور مقطوع ۵۰ میلیون ریال (پنج میلیون تومان) تعیین شده است. این مبلغ به عنوان هدیه ورودی رویداد و پس از اتمام کار به هنرمندان پرداخت می‌گردد.
۳. مبلغ هدیه ورودی پذیرفته‌شدگان بخش "هنرهای محیطی و آذین‌بندی نوگرا" ۳۰ میلیون ریال (سه میلیون تومان) است، هزینه‌های اجرایی آثار با توجه به طرح و نظر شورای کارشناسی رویداد قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره: تصمیم‌گیری در خصوص موارد ویژه با نظر شورای کارشناسی خواهد بود.

برای دیدن اطلاعیه اینجا را کلیک نمایید

تبلیغات فرهنگی

معرفی کتاب

  • ماه نامه "همشهری ماه" شماره 84 که در مهر 90  انتشار یافت صفحاتی را به موضوع "زیبایی شهر، عینیت عدالت برای شهروندان" اختصاص داد برای بارگزاری این مطلب اینجا را کلیک کنید دو ماه نامه…
معرفی کتاب و انتشارات سازمانی

آینه رسانه ها

آینه رسانه ها

نگارخانه